Bazal cisimcik

Bazal cisimcik (diğer adlarıyla bazal granül veya kinetozom) sentriyolden ve kısa silindirik mikrotübül diziliminden oluşmuş bir organeldir. Ökaryotik undulipodyumların (sil veya kamçı) taban temellerinde bulunur ve aksonem mikrotübüllerinin büyümesinde çekirdek bölge görevi yapar. Bazal cisimciklerin kaynağı olan sentriyoller, mikrotübülleri sentrozom içine sabitleyen bir çeşit mikrotübül organizasyon merkezi (MTOM) olan proteinler için tutunma bölgesi olarak görev yapar. Bu mikrotübüller, birçok ökaryotik hücredeki veziküllerin ve organellerin yapısal stabilitesini ve hareketinin kolaylaştırılmasını sağlar. Ancak bazal cisimcikler özellikle hücreden dışa doğru uzayan siller ve kamçılar için kök görevi görür.

Ökaryotik kamçı. 1-aksonem, 2-hücre zarı, 3-kamçı içi taşıma, 4-bazal cisimcik, 5-kamçının kesiti, 6-bazal cisimciğin üçlü mikrotübüllleri.
Chlamydomonas reinhardtiideki kamçının uzunlamasına kesiti. Hücre afeksinde kamçı için çapa görevi yapan bazal cisimcik görülüyor. Bazal cisimciklerin kaynağı sentriyollerdir ve sentriyoller, sahip oldukları dokuz adet periferal mikrotübül üçlüsü ile bazal cisimciklere benzemektedirler (resmin alt kısmı).

Bazal cisimcikler sentriyollerden bilinmeyen işlemler sonucu oluşur. Yapı olarak aynılardır, ikisi de mikrotübül üçlülerinden oluşmuş 9x3'lük içi boş spiral bir silindir şeklindedir.

Bazal cisimcik üretimi düzenlenmesi ve üç boyutlu yönelim nükleotid bağlayıcı γ-tübülin grubunun işlevidir.[1]

Kamçılar esasen bir bazal granülden hücre zarına bağlıdır.

Notlar

  1. Y. Shang, C.-C. Tsao, and M. A. Gorovsky. 2005. Mutational analyses reveal a novel function of the nucleotide-binding domain of gamma-tubulin in the regulation of basal body biogenesis. J. Cell Biol. 171(6):1035-44. PMID 16344310

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.