Granül

Hücre biyolojisinde granül ancak ışık mikroskobu ile görünür bir yapıdır. Terim, çoğunlukla bir salgı vezikülünü tanımlamak için kullanılır.

Lökositler

Granülosit adlı bir grup lökosit, granüller içerir ve bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar. Doğal katil hücre gibi bazı hücrelerdeki granüller komşu hücrelerin çözülmesine (lizis) yol açan bileşenler içerir. Lökositlerin granülleri azurofilik granüller ve spesifik granüller olarak sınıflanır. Lökosit granülleri immün uyarılar sonucu, degranülasyon denen bir süreç sonucu hücreden salınırlar.

Trombositler

Trombosit granülleri, yoğun granül ve alfa granül olarak sınıflandırılır.

Ayrıca bakınız

Kromafin granülleri

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.