Hatti

Hatti, Anadolu'da Kızılırmak cıvarında Tunç Çağı'na ait bir bölgedir. Tunç Çağı'nın sona ermesiyle isim, Kuzey Suriye (Geç Hitit devletleri) için kullanıldı.

Orta Anadolu'da Hatti bölgesi

Buraya işaret eden en eski kaynak, Hatti'nin efsanevî kralı Pamba'dan söz eden Naram-Sîn şiirinde (M.Ö. 22. asrın ilk yarısında) bulunur. M.Ö. 1900'lere ait Kültepe'nin eski Âsur belgelerinde Atti, Kızılırmak'ta birkaç şehir devletinin bulunduğu bir bölgeyi belirtir. Bu bölgenin nüfûsu Hint-Avrupa dışı Hattiler'di.

Hititler arasında Ḫatti, Hitit imparatorluğunu veya Ankuva, Arinna, Hattuşaş, Taviniya ve Zipaland gibi mühim şehirlerin bulunduğu merkezî bölgeyi belirleyebilirdi.

Hitit İmparatorluğu'nun M.Ö. 1180 civarında yıkılmasından sonra Suriye'nin kuzeyinde Yeni Hitit devletlerine geçen Hatti ismi, hususiyetle Karkamış cıvarındaki topraklara Yeni Asur kaynaklarında bu isimle anılabiliyordu. Buradan Eski Ahit'e Ḥittîm "Hitit" olarak girmiştir. Dolayısıyla bu isim Tunç Çağı Hititlere atıfta bulunmamaktadır.

Literatür

  • Hubert Canik: Die Hethiter und ihr Reich., Das ganze Land Ḥet. bölümü, Konrad Theiss Verlag, Stuttgart, 2002, ISBN 3-8062-1676-2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.