Geosantrizm

Geosantrizm, geosentrizm veya yermerkezcilik, Yeri (Dünyayı) evrenin merkezi kabul eden görüştür. Kopernik sistemi öncesinde geçerli olan Batlamyus'un sistemi yermerkezci bir sistemdir.

1539 tarihli bir temsili geosantrik evren modeli.
Figure des corps célestes (Gökcisminin vücut yapısı) - Bartolomeu Velho tarafından çizilmiş Evrenin Ptolemaik-geosantrik modeli. Cosmographia adlı eserden alınmıştır (Bibilothèque National, Paris).

Gerçekdışı olduğu ispantanan bu modele 17. yüzyıla kadar gelişmiş toplumlarda bile inanılmaktaydı. Bunun sebebi dünya yüzeyinde yaşayan canlıların bakış açısından dünyanın sabit, güneş başta olmak üzere tüm gök cisimlerinin ise hareketli görünüşüdür.

Antik Yunan, Romalı ve Ortaçağ felsefecileri genelde Geosantrik modeli, bazı mitolojilerde geçen düz dünya modelinin aksine küresel dünya ile beraber kullanır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.