Folikül-uyarıcı hormon

FSH, Folikül Uyarıcı Hormon ya da Follicle-Stimulating Hormone), Hipotalamusdan salınan GnRH ile hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Bu hormonun erkekte ve dişide moleküler yapısı benzerdir. Lütein yapıcı hormonla (LH) beraber yumurtalığın ve testislerin işlevlerine katkıda bulunur. Kadınlarda yumurtalık foliküllerinin olgunlaşmasını, erkekte spermatozoonların üretimini ve olgunlaşmasını yapar.

Folikül Uyarıcı Hormon - Beta Polipeptid

FSH değerleri

Erkek 1.7 - 12 mlu/ml
Kadın Ovülasyon: 6.3 - 24 mlu/ml
Foliküler faz: 2.9 - 12 mlu/ml
Luteal faz: 1.5 - 7.0 mlu/ml
Menopoz: 17 - 95 mlu/ml

FSH'ın fazla olduğu durumlar

  • Menopoz dönemi
  • Klinefelter ve Turner sendromları

FSH'ın az olduğu durumlar

  • Ergenlik öncesi dönem
  • Hipofiz yetersizliğine bağlı hipogonadizm
  • Östrojen miktarının fazla olması

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.