Ekoton

Ekoton, belirli popülasyona ait yaşama alanlarının sınır bölgelerine verilen isimdir. Bu bölgelerde yaşayan canlılarda lisier etkisi gözlenmektedir. Lisier etkisi (sınır etkisi) sınır bölgelerde yaşayan canlıların öğrenilmiş farklı özellikleri taşımalarıdır. Örneğin Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan insan popülasyonuna ait bireylerin hem Yunanca hem de Türkçe biliyor olmaları sınır etkisinin sonucudur.

Komüniteler arasında bulunan geçiş bölgelerine ekoton denir. Ekotonlarda tür çeşitliliği fazladır. Türler arası rekabet fazladır. Toleransı en fazla olan türler yaşar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.