Cehennem problemi

Cehennem problemi, dinde ruhların cezalandırılması için cehennemin varlığının adaletli, ahlaki ve mutlak iyiliksever Tanrı kavramına aykırı görüldüğü ahlaki bir sorundur. Dört temel önermeden türemiştir: Cehennem vardır; Dünya üzerindeki yaşamlarında Tanrı'ya karşı günah işledikleri için yargılanan insanların cezalandırılması içindir; bazı insanlar oraya giderler; ve oradan kaçış yoktur.[1]

Sorunları

Cehennem probleminin birkaç ana sorunu vardır. İlki, cehennemin tanımıdır. İncil'in orijinal dillerinde İngilizce "cehennem" kelimesine çevrilmiş birkaç kelime vardır. İkinci bir konu ise cehennemin varlığının adalete uygun olup olmadığıdır. Üçüncüsü, özellikle Hıristiyanlıkta ifade edildiği şekliyle, Cehennemin Tanrı'nın merhametine uygun olup olmadığıdır. Hristiyanlığa özgü bir konu, cehennemin gerçekten sonsuza kadar doldurulup doldurulmadığı veya yok olup olmadığı ya da Tanrı'nın Gelecek Dünya'daki (World to come) tüm ölümsüz ruhları geri getirip getirmeyeceğidir. (evrensel uzlaşma)

Cehenneme gitmenin özgür iradeden kaynaklandığını ve Tanrı'nın engelleyebileceği bir şey olduğunu varsayarsak bazı yönlerden, cehennem problemi kötülük problemine benzer. Cehennem sorunu, kötülük sorununun en kötü ve en çetin örneği olarak görülebilir.[2]

Kaynakça

  1. Kvanvig, Jonathan L. (1994). The Problem of Hell. Oxford University Press, USA. ss. 24-25. ISBN 0-19-508487-X.
  2. Kvanvig, Jonathan L. (1994). The Problem of Hell. Oxford University Press, USA. s. 4. ISBN 0-19-508487-X.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.