Bilim tarihi sosyolojisi

Bilim tarihi sosyolojisi, 20. yüzyılda bilimin gelişiminde büyük ölçekli kalıplar ve eğilimler sorunuyla meşgul olmuş ve bilimin hem felsefi hem de pratik anlamda nasıl "işlediği" hakkında sorular soran bir disiplindir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.