Avrupa Birliği’nin eğitim politikaları ve teşvikleri

Avrupa Birliği’nin Eğitim Politikaları ve Teşvikleri, Avrupa Birliği’ne üye olan devletlerin ulusal eğitim politikalarına doğrudan değil de dolaylı yoldan yardım etmeyi hedefler. Kabul edilen bu politikaya göre üye ülkeler ulusal eğitimlerinden sorumludurlar. Avrupa Birliği kurumları ise bu amaç için destekleyici rol oynar. Amsterdam Antlaşması’nın 149. maddesinin giriş kısmı, eğitim konusunda Birliğin rolünü şu şekilde özetler:

Topluluk, öğretimin içeriği ve öğretim sistemlerinin örgütlenmesinin yanı sıra, kültür ve dil çeşitliliği dahil olmak üzere, Üye Devletler’in sorumluluklarına tamamen riayet ederek ve gerektiğinde faaliyetlerini tamamlayıp destekleyecek şekilde, Üye Devletler arası işbirliğini teşvik edip, öğretimin niteliğinin artırılmasına katkıda bulunur.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.