Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, ham maddesi ağaç olan malzemenin işlenerek değerlendirilmesi, ağaçtan elde edilen ürünlerin tasarlanması ve buna ilişkin üretimin planlanması, ürünlerin kalite kontrolü alanında çalışacak teknik elemanlar yetiştiren bir mühendislik dalıdır. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi ahşap ya da ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kişi olarak da tanımlanabilmektedir.

5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun'[1]'a göre yetkileri aşağıdaki gibidir.

Madde 4 - Ağaç işleri endüstrisinde yer alan ahşap ve türevleri ile diğer endüstriyel malzemeler kullanarak ahşap olmak kaydıyla sabit ve hareketli mobilyalar, doğramalar, deniz araçları, sauna, prefabrike ev, parke, karavan, evlerin ahşap bölümlerinin üretim faaliyetlerini yapmak. Emprenye ve kurutma tesisleri ve benzeri ağaç işleri ürünlerinin tasarım ve imalatı faaliyetlerini yapmak.

Hak, yetki ve sorumluluklar;

Meslek mensupları, 4. maddede belirtilen faaliyet konularıyla sınırlı olmak kaydıyla araştırma-geliştirme çalışmaları yapmaya, çevresel muhasebe yapmaya, keşif yapmaya, zarar ziyan belirlemeye, maliyet hesaplamaya, fizibilite raporu hazırlamaya, tasarım faaliyetleri yapmaya, plan ve projeler hazırlamaya ve uygulamaya, standardizasyon çalışmaları yapmaya, sertifikalandırmaya, kalite kontrolü yapmaya, stok kontrolü yapmaya, denetim yapmaya, muayene yapmaya, hakemlik yapmaya, eksperlik yapmaya, teknik müşavirlik yapmaya, danışmanlık yapmaya, yeminli danışmanlık ve bilirkişilik yapmaya, raporlar hazırlamaya, ormancılık ve orman ürünleri konularında serbest müşavirlik büroları ile serbest yeminli müşavirlik büroları açmaya, laboratuvarlar açmaya, özel müesseseler ile işletmeler kurmaya, bunları yönetmeye ve bunların sorumlu müdürlüğünü yapmaya, ormancılık karantina ve rehberlik hizmetlerini yürütmeye, her türlü odun ve odun dışı orman ürünleri ile orman endüstrisi dahil her türlü ormancılık çalışmaları için gerekli olan fidan, bitki, alet ve edevatın ihracat ve ithalat işlemleriyle ilgili hizmetleri tek başlarına, ortak faaliyet alanları içinde ise mevzuatta yetkilendirilmiş diğer meslek mensuplarıyla beraber yapmaya ve yürütmeye yetkilidir. Bu fıkrada belirtilen hak ve yetkiler, odaya kayıtlı meslek mensuplarınca kullanılır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği eğitimi 30 yıl süresince Hacettepe Üniversitesi bünyesinde verilmekte iken, 2003 yılından sonra Hacettepe Üniversitesi yönetimince, bilinmeyen bir sebeple lisans programına öğrenci alımı durdurulmuştur. yüksek lisans düzeyindeki eğitim ise devam etmektedir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü 2011 yılında Düzce Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitelerinin Teknoloji Fakültelerinde yeniden açılmıştır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.