İnsan kurban etme

İnsan kurban etme, genellikle bir ilah veya tanrı için bir veya daha fazla insanın öldürülmesini içeren dini ayindir. İnsan kurbanı tarih boyunca pek çok kültür ve topluluk tarafından gerçekleştirilmiştir. Demir Çağı ile birlikte Eski Dünya'da yaygınlığını yitiren insan kurban etme geleneği, Klasik Antik Çağ'da barbarlık ile ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Buna rağmen bu eylemler Yeni Dünya'da Avrupa koloniciliğine kadar devam etmiştir.

İskandinav mitolojisi

İskandinav mitolojisinde tanrılara minnet göstergesi olarak insanlar kurban edilirdi. Kurban edilen insanlar için belirli bir yerleri yoktu. Özel olarak önceden bir hazırlanma olurdu, genelde ise bir kayık veya gemi hazırlanır, kurban edilecek kişi çarmıha gerilir ve gemi ateşe verilirdi. Bu ritüel 1000 yıl devam etmiştir. Kurban edilen insanların Valhalla'da Thor ve Odin'le bal şarabı içileceğine inanılmıştır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.