Ülkelerin kişi başına saatlik GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı

Saatlik kişi başına GSYİH (SAGP), bir ülkenin üretkenliğinin göstergesi kabul edilir. Aşağıdaki listede, dünya ülkeleri saatlik kişi başına GSYİH’larına göre sıralanmıştır. Bu değer, bir ülkede bir yıl içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin o yıl içerisinde gerçekleşen toplam çalışma saatlerine bölünmesi ile elde edilir.

Aşağıdaki tablo, The Conference Board[1] ve Eurostat'ın bir çalışmasına dayandırılarak oluşturulmuştur. GSYİH, SAGP'ne göre hesaplanmış ve 2013 Amerikan dolarına normalize edilmiştir. Penn World Table'ın yayınlanmamış 2005 EKS PPP tahminlerinden hesaplanmış ve GSYİH deflatöründeki değişikliklere göre güncellenmiştir. Çalışma süresi saat olarak maaşlı ve serbest olarak yıl içinde gerçekte çalışılan süreye göre hesaplanmıştır.

Değerler, Amerikan doları / saat cinsindendir.

SıraÜlkeSaatlik GSYİH (SAGP)
2013
1 Norveç75.08
2 Lüksemburg73.22
3 ABD67.32
4 Belçika60.98
5 Hollanda60.06
6 Fransa59.24
7 Almanya57.36
8 İrlanda56.05
9 Avustralya55.87
10 Danimarka55.75
11 İsveç55.28
12 Avusturya54.83
13 Birleşik Krallık51.38
14 Kanada50.29
15 İzlanda50.01
16  İsviçre49.88
17 İspanya49.59
18 Finlandiya48.79
19 Barbados46.19
20 İtalya45.04
21 Japonya43.77
22 Singapur41.46
23 Hong Kong41.30
24 Trinidad ve Tobago40.04
25 Tayvan39.97
26 Slovenya39.78
27 İsrail38.99
28 Yeni Zelanda36.83
29 Malta36.02
30 Slovakya33.44
31 Yunanistan32.77
32 Güney Kore32.31
33 Çekya31.23
34 Kıbrıs Cumhuriyeti31.18
35 Litvanya27.53
36 Portekiz27.23
37 Polonya25.81
38 Macaristan24.37
39 Estonya23.50
40 Türkiye22.83
41 Letonya21.15
42 Rusya19.70
43 Şili19.55
44 Saint Lucia18.58
45 Uruguay18.16
46 Kosta Rika17.81
47 Bulgaristan16.48
48 Malezya16.47
49 Meksika16.23
50 Romanya15.46
51 Venezuela15.05
52 Arjantin13.84
53 Ekvador13.81
54 Jamaika12.95
55 Kolombiya11.26
56 Peru10.99
57 Brezilya10.78
58 Ermenistan10.00
59 Tayland8.54
60 Sri Lanka6.85
61 Hindistan3.40
62 Bangladeş1.98
SıraÜlkeSaatlik kazanılan Euro (2012)
1 Norveç69.5
2 Lüksemburg58.2
3 Danimarka52.6
4 İrlanda50.4
5 Belçika45.7
6 Hollanda45.6
7 Fransa45.4
8 İsveç44.9
9 Almanya42.6
10 Avusturya39.5
11 Finlandiya39.5
12 Birleşik Krallık39.3
13 İtalya32.2
14 İspanya31.5
15 Kıbrıs Cumhuriyeti21.5
16 Slovenya21.3
17 Yunanistan20.2
18 Portekiz17.0
19 Malta14.5
20 Çekya13.2
21 Slovakya12.8
22 Macaristan11.3
23 Polonya10.4
24 Litvanya10.3
25 Letonya8.2
26 Romanya5.4
27 Bulgaristan4.8

Kaynakça

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.