Önkol

Önkol Anatomik olarak dirsek ve bilek arasında kalan kısımdır.

Önkol
Dosya:Forearm muscles back deep.png, Forearm2.jpg, Human arm bones diagram.jpg
Latince isim antebrachium
Sistem Kol
Arter brachial artery
Toplardamar brachial veins
Tanımlayıcılar
JSTOR forearm
Microsoft Academic 2780214079
MeSH D005542
TA 146
FMA 9663

İnsan önkolu

Radius ve Ulna adlı iki uzun kemik içermektedir. Kemikler arasında interosseous membran bulunmaktadır.

Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslar içermektedir. Bunlar parmaklara ve önkol'a bu hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca supinator ve pronator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşda önkolun arka kısmında yer alan kaslar daha ziyade extansör niteliklidir ve radial sinir tarafından kontrol edilir. Ön kısım ise flexor kas ağırlıklıdır, median sinir ve ulnar sinirce kontrol edilir.

Radial arter ve ulnar arter önkolun beslenmesini sağlar. Cephalic, median antebrachial ve basilic ven ise toplardamarlarıdır.

Kemikler

Eklemler

 • önkol proximali
 • önkolda
  • proksimal radioulnar eklem
  • distal radioulnar eklem
 • önkol distalinde

Kaslar

KompartmanDerinlikKasE/ISiniri
Anteriorsuperfisialflexor carpi radialisEmedian
Anteriorsuperfisialpalmaris longusEmedian
Anteriorsuperfisialflexor carpi ulnarisEulnar
Anteriorsuperfisialpronator teresImedian
Anteriorsuperfisial (veya orta)flexor digitorum superficialis (sublimis)Emedian
Anteriorderinflexor digitorum profundusEulnar + median
Anteriorderinflexor pollicis longusEmedian
Anteriorderinpronator quadratusImedian
Posterior(aşağı bakınız)brachioradialisIradial
Posteriorsuperficialextensor carpi radialis longusEradial
Posteriorsuperfisialextensor carpi radialis brevisEradial
Posteriorortaextensor digitorum (communis)Eradial
Posteriorortaextensor digiti minimi (proprius)Eradial
Posteriorsuperfisialextensor carpi ulnarisEradial
Posteriorderinabductor pollicis longusEradial
Posteriorderinextensor pollicis brevisEradial
Posteriorderinextensor pollicis longusEradial
Posteriorderinextensor indicis (proprius)Eradial
PosteriorderinsupinatorIradial
PosteriorderinanconeusIradial
 • "E/I" nin anlamı "ekstrensek" veya "intrensek". Pek çok durumda ekstrinsik kaslar flexör yapıdadır. Bu kaslar el bileğine doğru yüzeyden uzanır. Çoğu zaman, extrensek anterior kaslar fleksör, extrensek posterior kaslar ekstensör yapıdadır.
 • Brachioradialis, önkol fleksorüdür. Posterior kompartmandadır, önkol anterior kısmında bulunur.

Sinirler

 • Medyan sinir - Anterior parçanın ana siniri(PT, FCR, PL, FDS).
  • anterior interosseous sinir ( FPL, FDPun 1/2 laterali, PQ).
 • Radyal sinir - posterior komponente gitmektedir (ECRL, ECRB).
  • radial sinirin superfisial kısmı
  • radial sinirin derin kısmı, Posterior interosseus nerve olarak posteriordaki kaslara;(ED, EDM, ECU, APL, EPB, EPL, EI).
 • Ulnar sinir - medialdeki bazı kaslar; (FCU,FDPin 1/2 mediali.).

Damarlar

 • brakial arter
  • radyal arter
   • radyal recurrent arter
  • ulnar arter
   • anterior ulnar recurrent artery ve posterior ulnar recurrent arter
   • common interosseous arter
    • posterior interosseous arter
    • anterior interosseous arter

Diğer yapılar

 • interosseous membran
 • Ulna'da annular ligament

Resimler

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.