Meme

Meme (Latince mamma), meme ucu ve çevresindeki bölge. Her ne kadar erkekler de meme uçlarına sahip olsalar da, memeler kadınlarda daha belirgindir ve fonksiyonları daha fazladır.

Kadın memesi
Çocuk emziren bir kadın
Bir meme diagramı

İnsan göğsünün morfolojik yapısı ergenliğe kadar erkek ve kadınlarda aynıdır.Tüylü kızlar için (meme gelişim aşaması), büyüme hormonu ile birlikte dişi cinsiyet hormonları (temelde östrojenler) memelerin filizlenmesini, büyümesini ve gelişmesini sağlar. Bu süre zarfında, meme bezlerinin büyüklüğü ve hacmi büyür ve göğüste dinlenmeye başlar. İkincil cinsiyet özellikleri (göğüsler, kasık kılları, vb.) gibi gelişim aşamaları beş aşamalı Tanner ölçeğinde gösterilmektedir.

Süt üretimi

Memeler doğum yapan kadınlarda süt üretimini sağlarlar. Süt üreten bölgeler erkek memelerinde gelişmez ve fonksiyonsuz kalır. Hormonal etkisi olan bazı ilaçlar, hem erkeklerde hem de hamile olmayan kadınlarda bazen süt üretimine sebebiyet verebilmektedir.

Kültürde meme

Dünyanın pek çok yerinde bir giysiyle kapatılması kültürel olarak zorunlu iken bazı yerlerde ise böyle bir önemi yoktur. Çoğu zaman üzerine bir değer yüklenir.

Meme tarihte doğurganlığın sembolü olmuştur. Tarih öncesi dönemlerde yapılmış olan kadın figürleri ve heykellerde memeler vurgulanmıştır. Hatta çocuk yapma ve annelikle özdeşleşen tarihsel öneme sahip tanrılar bilinmektedir. Memeler çocukların beslenmesinde çok önemli role sahip olmakta ve aynı zamanda da ikincil cinsel karakterleri temsil etmektedir. Çoğu kültürde memeler gizlenecek şekilde bir giyim tarzı benimsenirken bazı kültürlerde ise tamamen açıkta bırakılmaktadır. Bu karakteristiklerinden dolayı tüm toplumlarda farklı bakış açısına sahiptir. Ancak memeler gerek genetik gerekse diğer nedenlerden dolayı kabul edilen normal büyüklüğe ulaşamamakta ya da normal sınırların üzerinde olmaktadır. Bu durum kişileri hem psikolojik hem de sosyal olarak baskı altında tutabilmekte, kişilerin kendilerine güveni azalmakta ve ikili ilişkilerde olumsuzluklara neden olabilmektedir.

Hastalıklar

Enfeksiyonlar ve iltihaplanmalar

 • Mastitis
  • bacteriyel mastitis
  • kronik iç meme iltihabı
  • kronik meme ucu altı iltihabı
  • meme veremi
  • meme frengisi
  • retromammary abscess
  • actinomycosis of the breast
  • Mondor hastalığı

Zararlı bozukluklar

Zararsız bozukluklar

 • Doğuştan olanlar
  • Ters meme ucu
  • Çok uçlu meme
  • Gelişim bozuklukları
  • Yumrular
  • Kist
  • Fibroadenom - İyi huylu tümör
  • Meme ucu akıntısı (galactorrhea)
  • Et benleri
 • Fibrokistik değişiklikler
  • kistler
  • epithelial hiperplasti
  • epithelial metaplasti
  • papilloma
  • adenosis
 • Hamilelikle ilgili
  • galactocoele
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.