Yajurveda

Yajurveda, Hinduizmin kutsal metinleri olan Veda'lardan bir bölüm. M.Ö. 1500 - M.Ö. 500 arasında yazıldığı tahmin edilmektedir. Liturji ve özellikle kurban ayinleriyle ilgili formüller ihtiva eder. Kurban esnasında mırıldanarak okunur.

Biçimleri

Yajurvedanın iki ana biçimi vardır: Şukla (beyaz) ve Krişna (siyah). Şukla Yajuverda manzum biçimde ilahiler ihtiva ederken, Krişna Yajuverda hem Şukla Yajuverda'daki tüm metinleri ve hem de ek olarak nesir biçiminde bir tefsiri(ni) ihtiva eder.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.