Rama (avatar)

Rāmachandra veya daha sık kullanılan kısa ismiyle Rama (IAST'de rāma, राम (veya Sri Rama: श्रीराम) Devanagari'de) Vişnu'nun yedinci avatarıdır. Ayrıca Hinduizm'de Tanrı alametlerinin (görünüşlerinin) en önemlilerindendir. Hint mitolojisindeki efsanelerin ve Güney Asya ile Güneydoğu Asya'daki halk söylencelerinin en popüler karakterlerinden birisidir. Ramayana destanının baş kahramanıdır.

Rama
Devanagari राम
Sanskritçe Transliterasyon Rāma
Bağlılığı Tanrı Vişnu'nun avatarı
Mekânı Ayodhya
Silahı Yay
Eşi Sita
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.