Yönetim biçimleri

Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özdeş olarak demokrasi olmayabilir. Yönetim biçimi ile devletin kuruluşunun ve milletlerin hayat tarzlarının, dünya görüşünün derin bir ilgisi vardır.

Liberalizm


Otoriter yönetimler


Solcu yönetimler


Sağcı yönetimler


 Faşizm


Monarşik düzenler


 Oligarşik yönetimler


 Federatif yönetimler


 Anarşi


Diğer

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.