Logokrasi

Logokrasi, kuralların yönetim biçimidir. Yunanca κράτος (Kratos) "devlet" ve λόγος (logo) "idare" kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.