X-Men

X-Men (Türkçe: X-Adamlar), Marvel Comics tarafından yayımlanan, bir kurgusal karakterler topluluğu. İlk X-Men çizgi romanı 1963 yılının Eylül ayında yayımlanmıştır. Yaratıcıları Stan Lee ve Jack Kirby'dir.

X-Men
X-Men
Yayım bilgileri
Yayımcı Marvel Comics
İlk görünüm 1963
Yaratan Marvel Comics
Hikâyedeki bilgileri
Türü Çizgi Roman
Uyruğu Amerika

X-Men film ve televizyonlarımıza kadar ulaşmıştır; X-Men: The Animated Series çizgi dizisi Dünya'nın birçok ülkesinde gösterimdedir ve 2000 yılında da Bryan Singer tarafından X-Men isimli filmi de çekilmiştir. X-Men 2 2003'ta, X-Men: Son Direniş 26 Mayıs 2006'da, X-Men Başlangıç: Wolverine 2009'da, X-Men: First Class 2011'de, Wolverine 2013'te, X-Men: Geçmiş Günler Gelecek 23 Mayıs 2014'te, X-Men Apocalypse 19 Mayıs 2016'da, X-Men: Dark Phoenix 07 Haziran 2019'da gösterime girmiştir.

Konusu

X-Adamlar; hayalî mutantlar olarak; evrimdeki bir değişim sonunda, insanüstü güçlerle doğan ve genelde ergenlik döneminde ortaya çıkan özelliklere sahip hayali kahramanlardır.

Normal insanlar olan Homo Sapiens türü, gizlenen ve endişe içinde yaşayan diğer tür olan Homo Superiors yani mutantlara karşı korku, nefret ve güvensizlik beslemektedirler. Birçok bilim adamı mutantların evrimdeki bir sonraki adım olduğunu düşünür, ve bu yüzden mutantları insanlık için bir tehlike olarak görür. İşte, hikâyedeki bu ana nokta, "insanların bilmedikleri ve anlamadıkları şeylerden korkup nefret etmeleri"dir.

Mutantlar ve insanlar arasındaki bu anlaşmazlıkta; bazı mutantlar güçlerini kötüye kullanırlar. (X-Men düşmanı Magneto(Manyeto) ve Apocalypse(Kıyamet) gibi) Bu mutantlar, normal insanlardan daha üstün olduklarını ve süper güçleriyle insanları devirerek Dünya'yı yeniden şekillendirmeleri gerektiğini düşünür.

Bu düşüncenin karşısında olan, insanlar ve mutantların barış içinde ve birlikte yaşaması gerektiğini düşünen mutantlar ise insanlar tarafından gördükleri işkence ve dışlama yüzünden oldukça az sayıdadır. Bunun üzerine, insanların düşüncelerini okuyabilen ve kendi düşünceleriyle yönlendirebilen Profesör Charles Xavier (Profesör X, Professor X) tarafından, barışçıl düşünceyi destekleyen ve bu düşünceyi yaymak için içinde güçlü mutant üyeleri barındıran X-Men grubu kurulur. Xavier, oldukça zengin bir mutant olup, genç mutantları geliştirerek onları Magneto'nun dünyasından, Brotherhood of Mutants ve diğer mutant tehlikelerden uzak tutmaya çalışır. Profesör X'i özel kılan niteliği, sadece düşünceleriyle tüm insanlığa istediğini yaptırabilecek kadar güçlü bir mutant olmasına karşın, barışa giden yolu özgür iradeyle ve uzlaşmayla yürümesidir.

X-Men çizgi romanlarından Giant Size serisinin ilk sayısı. Kapak resmi Gil Kane ve Dave Cockrum tarafından yapılmıştır.

X-Men çizgi romanı; yaratılmış en eski çizgi romanlardan biridir ve multikültürel merkezliğin 1970'lerde çektiği sorunları temsil eder. Karakterler Almanya, İrlanda, Kanada, Rusya, Kenya ve Japonya gibi ülkelerden gelir ve değişik etnik gruplardan karakterler bulunur. Aralarında gelişen hikâyeler, o günün ve hala günümüzün yaşadığı azınlıklara karşı "üstün ırk olma" mantığı içerisinde anlayışsızlık ve hoşgörüsüzlük gösterilmesi üzerinedir.

Bu vesile ile hikâyede hem mutantlar arasından hem de insanlar arasından daha üstün tür olduklarını iddia eden, ve diğer türe karşı ayrımcılık yapan gruplar bulunmaktadır. X-Men hikâyesinin özü de hikâyede mutantlar olarak gösterilen ama gerçek hayattaki tüm azınlıkların - Müslüman bir toplumda Şiiler veya Hristiyan bir toplumda Paganlar gibi - veya içerisinde bulundukları toplum tarafından ayırımcılığa uğrayanların - Doğu Halklarında kadınlar, küçük yaşta çalıştırılan çocuklar veya tutucu milletlerdeki eşcinseller gibi - farklılıkları ne olursa olsun diğer insanlar gibi insan türüne ait olduklarıdır. Bu düşüncenin aksini söyleyenler ise toplumda sürekli olarak savaşa ve karmaşaya yol açarak toplumu ve insanlığı bölmeye çalışır.

Hikâyenin eşitlik düşüncesi son olarak, serinin en son filmi "X-Men: The Last Stand"in konusunda da vurgulanarak belirtilmişti. Son filmin konusu olan normal insanların mutantları normalleştirmek adına ürettikleri ilaç karşısında, bir X-Adam (X-Man) olan Fırtına (Storm) <<Tedavi edecekleri birşeyimiz yok.>> sözlerini içeren konuşmasında yine eşitlik ve hoşgörüden bahsetmişti.

X-Adamlar ismindeki "X" unvanı; hikâyedeki mutantların normal insanlardan "ekstra" olarak süper güçleri olduğu için kullanılmıştır. Yayımlayıcı Martin Goodman düşünülen ilk ismi olan "Mutantlar" başlığını reddetmiş ve yerine X-Men'i tercih etmiştir. Uncanny X-Men'in 309'uncu sayısında da; Professor Xavier'in isminden doğarak X ismini aldığını konuya eklemiştir.

Başlıca Karakterler

Şaşırtıcı X-Men

Esrarengiz X-Men

X-Men

 • Rogue
 • Cable
 • Cannonball
 • Iceman
 • Karima Shapandar
 • Mystique
 • Sabretooth
 • MoRph(Kevin Sydney/Currently: Kevin MacTaggert)
 • Juggernaut
 • Wolverine
 • Cyclopsy
 • Emma Frost
 • Kitty Pryde
 • Phoneix (Anka Kuşu)
 • Jean Grey
 • Storm
 • Beast
 • İce Man
 • Colossus
 • Psylocke
 • Gambit
 • Nightcrawler (Gece Sürüngeni)
 • Bishop
 • Havok
 • Quicksilver

Yeni X-Men

 • Surge
 • Hellion
 • Dust
 • Mercury
 • Rockslide
 • X-23

X-Force

Diğer

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.