Tek komut tek veri akışı

TKTV (Tek Komut Tek Veri Akışı) terimi tek işlemciye sahip ve tek bir bellekteki veriyi işlemek için belirli bir anda tek bir komut işleten bilgisayar mimarisidir. Neumann mimarisi ne karşılık gelmektedir.

TKTV, Flynn'in sınıflandırmasında 4 sınıftan birisidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.