Buyruk penceresi

Buyruk penceresi, superscalar işlemci mimarisi alanında paralel şekilde aktif olarak işlenen buyrukların tutulduğu bir küme olarak ele alınabilir. Aynı zamanda böyle bir kümenin boyutu ya da maksimum boyutu ve kullanım kolaylığı başarım açısından anlamlıdır (boyut buyruk sayısı olarak ölçülmektedir).

Sırasız yürütüm'de işletilmesi esnasında geçici bellekte tutulan veya buyruk kuyruğunda bekletilen buyrukların bir buyruk penceresi içerisinde olduğu düşünülmemelidir.

Boru hattı içerisinde farklı işletim aşamalarında bulunan buyruklar aynı buyruk penceresi içerisinde değildir. Her iki kavramında birbirine ortogonal olduğu düşünelerek sanallaştırılabilir. Daha karmaşık durumlarda her bir boru hattı aşamasının kendine ait bir buyruk penceresi olduğu düşünülebilir veya buyruk penceresinin her bir bölmesinin kendine ait bir boru hattı olduğu varsayılabilir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.