Tamilce Vikipedi

Tamilce Vikipedi (Tamilce: தமிழ் விக்கிபீடியா) Vikipedi'nin Tamilce sürümüdür. Eylül 2003'te başlatıldı. 6 Şubat 2021 tarihi itibarıyla, Tamilce Vikipedi'nin 134.406 maddesi, 185.981 kullanıcısı ve 37 hizmetlisi bulunmaktadır.

Dipnot

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.