Steven Weinberg

Steven Weinberg (d. 3 Mayıs 1933), Amerikalı fizikçi.

Steven Weinberg

Göçmen bir Yahudi aileye mensuptur fakat kendisi ateisttir. Kuramsal parçacıklar fiziğinde uzmanlaştı, daha sonra yer çekimini inceledi. 1967'de elektromanyetik etkileşimle zayıf etkileşimi birleştirmeyi sağlayan bir kuram önerdi, Amerikalı Sheldon Glashow ve Pakistanlı Muhammed Abd'üs-Selâm ile 1979 Nobel Fizik Ödülü'nü paylaştı.[1]

Kaynakça

  1. Büyük LAROUSSE. ss. 24. cilt ZYWİ.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.