Sabit fonksiyon

Matematikte sabit fonksiyon, her giriş değeri için çıkış değerini daima sabit kaldığı bir fonksiyondur. Örneğin; , bir sabit fonksiyondur. Çünkü, giriş değeri ne olursa olsun     değeri daima 4'tür (şekle bakın).

Sabit fonksiyon: y=4

Temel özellikler

Sabit bir fonksiyonun genel denklemi;    veya yalnızca    'dir.

Örnek:    veya yalnızca    fonksiyonu, çıkış değeri:   olan bir özel sabit fonksiyondur. Tanım kümesi, tüm ℝ reel sayılardır. Değer kümesi ise yalnızca {2}dir. Sabit fonksiyonun sağında x bağımsız değişkeni bulunmaz. y(0)=2, y(−2,7)=2, y(π)=2,.... Yani x giriş değeri ne olursa olsun, çıkış daima "2"dir.
Gerçek dünyadan örnek: Ne alırsan 1 olan bir mağaza.

sabit fonksiyonunun grafiği, düzlemde noktalarından geçen bir yatay doğrudur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.