Sağ popülizm

Sağ popülizm, sağ siyaset ile popülist retoriği ve temaları birleştiren ideoloji. Retorik, çoğu kez, anti-elitist düşüncelerden, düzene muhalefetten ve sıradan insanlara yönelik konuşmalardan oluşur.

Partiler

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.