Peyami Safa bibliyografyası

Peyami Safa bibliyografyası Türk yazar ve gazeteci Peyami Safa'ya ait olan eserler ve gazete yazıları ile kendisi hakkında yazılmış kitap ve akademik çalışmaları içerir. Peyami Safa'nın toplamda 500'e yakın yazısı bulunmaktadır. Fakat günümüz itibarıyla kendisinin eksiksiz bir bibliyografyası hazırlanmamıştır.

Peyami Safa ilk edebi çalışmasını 11 yaşındayken vererek ölümüne kadar yazın hayatını sürdürdü. Edebiyat, dil, tiyatro, felsefe, sosyoloji, psikoloji, politika ve tıp gibi konularda birçok yazı kaleme aldı. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noraliya'nın Koltuğu ve Yalnızız gibi psikolojik türdeki eserleriyle Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında ön plana çıktı. Server Bedi takma adıyla birçok piyasa romanı kaleme aldı. Çeşitli dergiler çıkartmasının dışında Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman ve Resimli Ay gibi yerlerde görev alarak makale, fıkra, röportaj ve eleştiriler yayımladı. Verdiği edebi ürünler hem Türk sinemasının birçok yapımına konu oldu hem de akademik olarak incelendi.[1][2]

Eserleri

Roman Fikri eserleri Kimdir, Nedir? Serisi
Sözde Kızlar (1922) Zavallı Celal Nuri Bey (1914) Mussolini Kimdir?
Şimşek (1923) Büyük Avrupa Anketi (1938) Faşizm Nedir?
Mahşer (1924) Türk İnkılâbına Bakışlar (1938)  Karl Marks Kimdir?
Bir Akşamdı (1924) Felsefî Buhran (1939)  Marksizm Nedir?
Süngülerin Gölgesinde (1924) Millet ve İnsan (1943) Rousseau Kimdir?
Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925) Mahutlar (1959) Liberalizm Nedir?
Cânân (1925) Nasyonalizm (1961) Atatürk Kimdir?
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930) Sosyalizm (1961) Kemalizm Nedir?
Fatih-Harbiye (1931) Mistisizm (1961) Ziya Gökalp Kimdir?
Bir Tereddüdün Romanı (1933) Doğu-Batı Sentezi (1962) Türkçülük Nedir?
Matmazel Noraliya'nın Koltuğu (1949) Nasyonalizm - Sosyalizm - Mistisizm (1968) Machiavelli Kimdir?
Yalnızız (1951) Osmanlıca-Türkçe-Uydurmaca (1970) Makyavelizm Nedir?
Biz İnsanlar (1959) Sanat - Edebiyat - Tenkid (1971) Oliver Salazar Kimdir?
Hikâye
Sosyalizm - Marksizim - Komünizim (1971) Korporatizm Nedir?
Piyano Muallimesi (1910) Din - İnkılâp - İrtica (1971) Roosvelt Kimdir
Bir Mekteplinin Hatırası,
Karanlıklar Kralı
(1914)
Kadın - Aşk - Aile (1973) Nev Deal Nedir?
Gençliğimiz (1922) Yazarlar - Sanatçılar - Meşhurlar (1976)
Piyes
Siyah Beyaz Hikâyeler (1923) 20. Asır, Avrupa ve Biz (1976) Gün Doğuyor (1937)
Ateş Böcekleri (1925)
İstanbul Hikâyeleri (tarihsiz)
Eski harflerle yazılmış tarihsiz biyografiler
Büyük Halaskarımız M. Kemal Paşa
Mübeccel Serdarımız Fevzi Paşa – Anadolu Gazalarındaki Mühim Hizmetler- Resmi Tercüme-i Hali ve Şahsiyeti
İsmet Paşa – Çocukluğu ve Gençliği- Orduda ve Anadolu’daki Hayatı
Güzide Serdarımız Ali Fuat Paşa ve Pederi Mahrum İsmail Fazıl Paşa
Değerli Kumandanlarımızdan Yakup Şevki Paşa – Anadolu’daki Büyük Hizmeti - Resmi Tercüme-i Hali ve Şahsiyeti
Muhterem Heyet-i Vekile Reisimiz Rauf Bey
Değerli Kumandanlarımızdan Kazım Paşa
İstanbul’un İlk Şerefli Mümessili Refet Paşa –Orduda, Anadolu’da ve İstanbul’da Faaliyeti – Tercüme-i Hali Resmisi
Ders kitapları
Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi (1929)
Cumhuriyet Mekteplerine Alfabe (1929)
Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat - I-II-III-IV-V (1929)
(1. sınıftan 5. sınıfa kadar, ayrı ayrı olacak şekilde.
Yeni Talebe Mektupları (1930)
Büyük Mektup Numuneleri (1932)
Türk Grameri (1933)
Kıraat 3. Sınıf (1934)
Okul Grameri (1934)
Dil Bilgisi (1942)
Fransız Grameri (1942)
Türkçe İzahlı Fransız Grameri (1948)
Alıntı:[1][2][3]

Server Bedi imzalı eserleri

Server Bedi imzalı roman ve hikâyeler[not 1] Roman değeri taşıyanlar[not 2]
Hey Kahpe Dünya (1922) Fırtına Gecesi (1943) Cingöz'ün Esrarı (1925) İkimiz (1943)
Cingöz Tehlikede (1924) İkimiz (1943) Cingöz Recai'nin Maceraları[not 3] Ateş (1944)
Seni Seviyorum (1924 Kanlı Güller (1943) Arsen Lüpen İstanbul’da (1935) Ben Casus Değilim (1945)
Yürü Yavrum Yürü (1924) Kucaktan Kucağa (1943) Beyaz Cehennem (1952) O Gece (1947)
Uçurumda İnsanlar (1925) Al Kanlar İçinde (1944) Kral Faruğun Elmasları (1955) Yasemin Dalları (1947)[not 4]
Unutulmayan Sevgili (1925) Sekiz Adım Kala (1944) Cingöz Merih'te (1955-56)[not 5] Uçan Gölgeler (1950)[not 5]
Tekinsiz Ev (1925) Anadolu Kavağında Bir Cinayet (1944) Sağdan Üçüncü Söğüt (1960)[not 5] Onunla Bir Gece (1955)
Yer Altındaki Ölü (1925), Ateşten Gözler (1944) Sultan Aziz'in Mücevherleri (1959) Üçümüz (1957)
Yangın Yerinde (1926) Cingöz Geldi (1944) Zıpçıktılar (1924) Sıcak Nefesler (1960)
Alnımın Kara Yazısı (1926) Cingöz Kafeste (1944) Alnımın Kara Yazısı (960)
O Kadınlar (1926) Cingözün Ziyafeti (1944) Ben, Sen, O (1925-26)
Kanlıca Vak’ası (1926) Domuz Sokağı Vak’ası (1944) O Kadınlar (1926)
Karım ve Metresim (1927) Elmaslar İçinde (1944) Hey Kahpe Dünya (1925)[not 6]
Sevgiliden Sevgiliye Mektuplar (1928) Esrarlı Dolap (1944) Karım ve Metresim (1927)
Resimli Billur Köşk Hikâyesi (1933) Esrarlı Köşk (1944) Sinema Delisi Kız (1932)
Amerika’da Bir Türk Çocuğu (1934) Gece Kuşları (1944) Hep Senin İçin (1933)
Bir Varmış Bir Yokmuş (1934) Gece Tuzağı (1944) Sabahsız Geceler (1933)
Hep Senin için (1934) Han Baskını (1944) Sensiz Hayat (1934)[not 5]
Küçüklere Hikâyeler (1934) İmdad (1944) Amerika'da Bir Türk Çocuğu (1934)
Sabahsız Geceler (1934) Cingöz Recai (1944) Bu Kadın Kim? (1935)
Arsen Lüpen İstanbul’da (1935) Karanlıkta Hücum (1944) Cumbadan Rumbaya (1936)
Cingöz Recai’nin Harikulade Sergüzeştleri (1935) Kaybolan Adam (1944) Serseri (1936)[not 5]
Cingöz Recai’nin Maceraları (1935) Kumaş Parçası (1944) Dizlerine Kapansam (1937)
Çalınan Gönül (1935) Polis Tuzağı (1944) Korkuyorum (1937)
Sinema Delisi Kız (1935) Sahte Şerlok (1944) Şeytan (1938)[not 5]
Cumbadan Rumbaya (1936) Şeytani Tuzak (1944) Selma ve Gölgesi (1941)
Dizlerine Kapansam (1937) Yerin Dibinde Sesler (1944) Uçurumda Bir Genç Kız (1939-40)
Korkuyorum (1938) Ben Casus Değilim (1945) Rüya Gibi (1941)
Uçurumda Bir Genç Kız (1940 O Gece (1947) Mavi Kelebek (1942)[not 5]
Rüya Gibi (1941) Beyaz Cehennem (1955) Fırtına Gecesi (1943)
Selma ve Gölgesi (1941) Cingöz Recai’nin En Son Maceraları (1962) Kucaktan Kucağa (1943)
Deli Gönlüm (1941) Alıntı:[2] Kanlı Güller (1943) Alıntı:[4]
Anahtar
Lavanta Kahramanı Cingöz Recai olan eserler

Eserlerinin kullanımı

Kaynak eser Üretilen eser Yönetmen Renk Prodüksiyon
Sözde Kızlar (1922) Sözde Kızlar (1924) Muhsin Ertuğrul Siyah&Beyaz Kemal Film
Cingöz Recai Cingöz Recai (1954) Metin Erksan Siyah&Beyaz Atlas Film
Cumbadan Rumbaya (1936) Cumbadan Rumbaya (1960) Turgut Demirağ Siyah&Beyaz And Film
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967) Nejat Saydam Siyah&Beyaz Acar Film
Sözde Kızlar (1922) Sözde Kızlar (1968) Nejat Saydam Siyah&Beyaz Acar Film
Sabahsız Geceler (1933) Sabahsız Geceler (1968) Ertem Göreç Siyah&Beyaz Er Film
Cingöz Recai Cingöz Recai (1968) Safa Önal Renkli Er Film
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1985) Salih Diriklik Renkli
Sözde Kızlar (1922) Sözde Kızlar (1990) Orhan Elmas Renkli Sezer Film
Fatih-Harbiye (1931) Fatih Harbiye (1990) Hilmi Akyalçın Renkli
Yalnızız (1951) Yalnızız (1992) Orhan Elmas Renkli
Cumbadan Rumbaya (1936) Cumbadan Rumbaya (2005) Yücel Çakmaklı Renkli
Selma ve Gölgesi (1941) Gölge (2008) Mehmet Güreli Renkli Lup Film
Cânân (1925) Canan (2011) - (2012)[not 7] Bahadır İnce Renkli Koliba Film
Fatih-Harbiye (1931) Fatih Harbiye (2013) Sadullah Celen Renkli Koliba Film
Cingöz Recai Cingöz Recai (2017) Onur Ünlü Renkli Limon Film
Alıntı:[5][6]
Anahtar
Açık sarı Televizyon serisi olanlar

Görev aldığı kurumlar

Gazete Dergi
Cumhuriyet Tasvir Aydabir Resimli Ay Fağfur Yeni Türk Mecmuası
Havadis Tasvir-i Efkâr Aydede Resimli Şark Hafta Kültür Haftası
Milliyet Tercüman Bozkurt Seksoloji Hareket Yeni Mecmua
Son Havadis Tercüman-ı Hakikat Büyük Doğu Servet-i Fünûn Hayat Yeni İstiklal
Son Posta Ulus Çınaraltı Türk Dili Heray Yeni Çağ
Son Telgraf Vakit Düşünen Adam Türk Düşüncesi İctihad Yedigün
Tan Yirminci Asır Edebiyat Gazetesi Türk Yurdu İslam Mecmuası Alıntı:[1]
Anahtar
Lavanta Çıkardığı dergi veya gazeteler[not 8]

Hakkındaki kitaplar

Eser adı Yazar Yer Tarih Yayınevi
Peyami Safa: Hayatı ve Eserleri Cahit Sıtkı Tarancı İstanbul 1940 Semih Lütfi Kitabevi
Sevenlerin Kalemiyle Peyami Safa Yücel Hocaloğlu İstanbul Toprak Dergisi Yayınları
Peyami Safa ile 25 Yıl Vecdi Bürün İstanbul 1978 Yağmur Yayınevi
Peyami Safa – Nazım Hikmet Kavgası Ergun Göze Selçuk Yayınları
Peyami Safa Osman Nuri Ekiz vd. İstanbul 1984 Toker Yayınları
Peyami Safa Ergun Göze Ankara 1987 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Peyami Safa'- nın Roman Sanatı ve Romanları Üzerinde Bir Araştırma Mehmet Tekin Konya 1990 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü
Peyami Safa, Cemil Meriç ve Attilâ İlhan’ın Eserlerinde Batı Durdu Şahin Ankara 1994 İlgi Yayınları
Üç Büyük Mustarip Ergun Göze İstanbul 1995 Boğaziçi Yayınları
Peyami Safa’nın Türk Düşüncesindeki Yeri Ergun Göze İstanbul 1997 Boğaziçi Yayınları
Peyami Safa’nın Eserlerinde Doğu-Batı Meselesi Nan A Lee İstanbul 1997 Ötüken Neşriyat
Peyami - Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı Beşir Ayvazoğlu İstanbul 1999 Ötüken Neşriyat
Romancı Yönüyle Peyami Safa Mehmet Tekin İstanbul 1999 Ötüken Neşriyat
Doğu-Batı Arasında Peyami Safa Beşir Ayvazoğlu İstanbul 2000 Ufuk Kitapları
Peyami Safa’nın Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ile
Hermann Hesse’nin Step Kurdu Adlı Eserlerinde
Arayış ve Kendini Gerçekleştirme Sorunu
Mustafa Kınış İstanbul 2000 İnsan Yayınları
Peyami Safa Nevzat Kösoğlu Ankara 2002 Alternatif Yayınları
E. Ekrem Talu, Y. K. Karaosmanoğlu ve Peyami Safa’nın
Romanlarında Alafrangalar
Şevket Toker İzmir 2005 Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını
Eğitim ve Öğretim Anlayışıyla Peyami Safa Ramazan Gülendam Ankara 2006 Akçağ Yayınları
Kemalist Modernleşme ve Seçkincilik –
Peyami Safa ve Falih Rıfkı Atay’da Halkın İnşası
Tezcan Durna Ankara 2009 Dipnot Yayınları
Peyami Bey Nevzat Kösoğlu İstanbul 2011 Ötüken Neşriyat
Yalnız Kaldınız, Peyami Bey! Hamdi Koç İstanbul 2017 Can Yayınları
Peyami Safa'nın İnsanları Şeyma Büyükkavas Kuran İstanbul 2018 Ötüken Neşriyat
Alıntı:[7][8]

Hakkındaki atıflar

Eser adı Yazar Yer Tarih Sayfa
Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar Mustafa Baydar İstanbul 1960 170-173
Basında Kavgalar Tekin Erer İstanbul 1965 241-267
Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi ll Hilmi Ziya Ülken İstanbul 1966 743-747
Nazım Hikmet'in Polemikleri Kemal Sülker İstanbul 1968
Edebiyat Üzerine Makaleler Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul 1977 361-364
İlk Köşe (Edebiyat Hatıraları) Sarnet Ağaoğlu İstanbul 1978 117 -120
Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman II Cevdet Kudret Solok İstanbul 1978 342-372
Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış Berna Moran İstanbul 1983 185- 189
Böyle idiler Yaşarken Adile Ayda Ankara 1984 183-192
Çağdaş Türk Romanları Üzerine incelemeler Gürsel Aytaç Ankara 1990 113-132
Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes Erol Üyepazarcı İstanbul 1997 198-209
Sessiz Bir Ses Altan Deliorman İstanbul 1997 143- 166
Türk Basınında Kalem Kavgaları Emin Karaca İstanbul 1998 85-108

229-249

Edebi Portreler Hakkı Süha Gezgin İstanbul 2005 236-238
Alıntı:[1][not 9]

Hakkındaki yüksek lisans tezleri

Türkiye'de 1984-2016 yılları arasında Peyami Safa hakkında yapılmış akademik çalışmaların grafiği. Yeşil:Yüksek lisans, Mor:Doktora.[9]
Çalışma Yazar Tarih Üniversite
Peyami Safa’nın Romanlarında Eğitim Meselelerinin Ele Alınışı Nigar Kasap 1987 Gazi Üniversitesi
Der Literarische Vergleich Zwischen Thomas Manns “Der Zauberberg" und Peyami Safa "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" Fatih Tepebaşılı 1989 Selçuk Üniversitesi
Rus Edebiyatından Nikolay Gavriloviç Çernisevski'nin "Şto Delat?" (Ne Yapmalı),
Yevgeni İvanoviç Zamyatin'in "Mıy" (Biz) ve Türk Edebiyatından Peyami Safa’nın
Yalnızız" Adlı Eserinde Ütopya
Birsen Karaca 1994 Ankara Üniversitesi
Peyami Safa’da İnancın Psikolojisi Ali Selçuk 1995 Erciyes Üniversitesi
Michael A.H. Ende`nin "Momo" ve Peyami Safa’nın "Matmazel Noraliya`nın Koltuğu" Eserlerinin Anlatım Teknikleri,
Mekan ve Zaman Bakımından Mukayesesi
Emin Akkaya 1996 Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Peyami Safa`nın Romanlarında Aile Mustafa Yaldız 1996 Sakarya Üniversitesi
Peyami Safa’nın Eserlerinin Sosyolojik Analizi Zahir Kızmaz 1997 Fırat Üniversitesi
Peyami Safa'nın Romanlarında Mistisizm Nur Meral 1997 Erciyes Üniversitesi
Peyami Safa`nın Eğitimle İlgili Düşünceleri Salih Zeki Genç 1998 Atatürk Üniversitesi
Peyami Safa`nın Romanlarında Din ve Aile Mustafa Günaydın 2000 Selçuk Üniversitesi
Peyami Safa’nın Yalnızız Romanında Ruh ve Beden Sorunsalı Kerem Gün 2002 Bilkent Üniversitesi
Peyami Safa`da Din ve Toplum Anlayışı Taner Aydın 2002 ÇOMÜ
Peyami Safa'nın Edebiyat-Sanat ve Eleştiri Yazıları Üzerinde Bir Araştırma Pervin Can 2002 Ankara Üniversitesi
Yalnızız Romanında Geçen Zarf-Fiiller ve Bunların Kazak Türkçesindeki Karşılıkları Gülnar Abilakhanova 2002 Gazi Üniversitesi
Peyami Safa'nın Eserlerinde Din Fatih Özdemir 2003 Marmara Üniversitesi
Peyami Safa'nın Server Bedi İmzalı Romanları Zülfikar Uğur Yıkan 2004 Gazi Üniversitesi
Peyami Safa’nın Romanlarında Aile ve İnsan Reşit Ateş 2004 Harran Üniversitesi
Peyami Safa`nın "Sözde Kızlar" Adlı Eseri Üzerine Cümle (Sentaks) Çalışması Ayşe Bürke Kolukısa 2004 Niğde Üniversitesi
Peyami Safa'nın Romanlarında Şahıslar Dünyası Sevgül Çabaz 2005 Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Peyami Safa`nın Server Bedi İmzalı Polisiye-Macera Türündeki Eserlerinin Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi Elif Yiğit 2005 AİBÜ
Peyami Safa'nın Cumba'dan Rumba'ya Adlı Romanının Kişiler Arası İlişki Yaklaşım ve Kuramlarına Göre İncelenmesi Sıdıka Gökçelik 2006 Hacettepe Üniversitesi
Peyami Safa'nın Dil, Edebiyat, Kültür ve Topluma Dair Yazıları - Dergilerde Yer Alan Yazılar Nuray Kuzucu 2006 Selçuk Üniversitesi
Peyami Safa'nın Yalnızız Adlı Romanının Metin Dilbilimsel Çözümlemesi Tazegül Demir 2006 Kafkas Üniversitesi
Yeni Atlantis, Günes Ülkesi, Utopia, Yalnızız, Balık İzlerinin Sesi ve Ankara Adlı Eserlerdeki Hayali Dünyaların Karşılaştırılması Erol Hekim 2006 Dumlupınar Üniversitesi
Peyami Safa`nın Yalnızız Romanında Söz Dizimi Ferdi Güzel 2007 Fırat Üniversitesi
Peyami Safa’nın Fatih Harbiye Romanının İlk Seksen Sayfasının Söz Dizimi İncelemesi Gülçin Aydın 2007 Dumlupınar Üniversitesi
Peyami Safa'nın "Mahşer" Adlı Eseri Üzerine Cümle (Sentaks) Çalışması Halil Gül 2007 Niğde Üniversitesi
1950-1960 Döneminde Türkiye'de Muhafazakarlık ve Peyami Safa Sevim Çiçek 2007 Cumhuriyet Üniversitesi
Kültür Haftası ve Ağaç Dergileri Üzerine Bir İnceleme Fatih Demir 2007 Gazi Üniversitesi
The Theme Of Mysticism In Literary Reception: A Comparative Analysis Of Aldous Huxley's Time
Must Have A Stop And Peyami Safa's Matmazel Noraliya'nin Koltuğu
Can Yılmaz 2008 Dumlupınar Üniversitesi
Peyami Safa'nın "Yalnızız" Romanında Söz Dizimi İncelemesi Dilek Atlıhan, 2008 Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Peyami Safa'nın Romanlarında Sosyal Değişme ve Din Mesut Düzce 2008 Çukurova Üniversitesi
Peyami Safa'da Dejenere Toplum Cenk Şirinoğlu 2008 Kültür Üniversitesi
Peyami Safa’nın Mahşer Romanında Yan Cümleler Şengül Ortapolat 2008 Atatürk Üniversitesi
Peyami Safa’nın “Fatih-Harbiye” Romanı Üzerine Cümle (Sentaks) Çalışması Özgül Günay 2009 Erciyes Üniversitesi
Peyami Safa’nın Romanlarında Mutsuzluğun Kaynakları Berna Uslu 2009 Balıkesir Üniversitesi
Türk Düşüncesi Dergisi Üzerinde Bir Araştırma Fatma Erken 2009 Ege Üniversitesi
Peyami Safa’nın "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" Adlı Romanı Örneğinde Ad ve Eylem Öbeklerinde Niteleyiciler Burcu Toksoy 2009 Kocatepe Üniversitesi
Peyami Safa'nın Fatih-Harbiye ve Necip Mahfuz'un Midak Sokağı Romanlarındaki Karakterlerin Analitik Karşılaştırılması Zeynep Orhan 2009 Osmangazi Üniversitesi
Peyami Safa'nın Kitap Halinde Yayımlanmış Eserlerinde Güzel Sanatlar Tülin Karaca 2010 İstanbul Üniversitesi
Peyami Safa'nın Ahlak Anlayışı Zehra Şirin 2010 Selçuk Üniversitesi
Fatih Harbiye Romanında Kelime Grupları Ali Rıza Demirci 2010 Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Peyami Safa’nın Romanlarında Mekân-İnsan İlişkisi Ersin Pala 2010 Erciyes Üniversitesi
Peyami Safa’nın Düşünceleri Ekseninde Türk Modernleşmesinin İncelenmesi Yaşar Özkandaş 2011 Ankara Üniversitesi
Peyami Safa’nın Romanlarında Kadın ve Kadın Eğitimi Sinem B. Erdoğan 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi
Peyami Safa’nın Düşünce Dünyası ve Tarih Anlayışı İdris Kartal 2011 Süleyman Demirel Üniversitesi
Halide Edib Adıvar'ın Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık; Peyami Safa'nın
Sözde Kızlar, Cumbadan Rumbaya, Yalnızız romanlarında doğu-batı ikileminde eğitim problemlerinin karşılaştırılması
Tuğba Tezan 2012 Pamukkale Üniversitesi
Sözde Kızlar romanından hareketle Peyami Safa'nın üslubu Murat Eltutmaz 2013 Fırat Üniversitesi
Metinlerarası ilişkilerle çok sesli bir Peyami Safa romanı: Yalnızız Murat Gür 2013 NevşehirÜniversitesi
Türk İnkılâbı ve muhafazakârlık: Peyami Safa örneği Özlem Tarcan 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi
Peyami Safa'nın Bir Tereddüdün Romanı adlı eseri üzerine söz dizimi çalışması Ayçin Şeker 2015 Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Peyami Safa'nın romanlarında değerler eğitimi ve Türkçe Aydın Sürmeli 2015 İnönü Üniversitesi
Peyami Safa romanlarında hastalık Barış Can Kurt 2015 Trakya Üniversitesi
Gazetecilik yönüyle Peyami Safa Ömer Faruk Yücel 2016 Gazi Üniversitesi
Alıntı:[7][10]

Hakkındaki doktora tezleri

Çalışma Yazar Tarih Üniversite
Peyami Safa romancılığı-eserleri Ahmet Başpınar 1984 Fırat Üniversitesi
Peyami Safa'nın Romanlarının Yapı ve Anlatım Teknikleri Bakımından İncelenmesi Mehmet Tekin 1986 Atatürk Üniversitesi
Etude De La Traduction Des Propositions Relatives İllustree Par "Engerek Düğümü"
De Peyami Safa Traduction Du "Noeud De Viperes" De François Mauriac
Perihan Yalçın 1989 Gazi Üniversitesi
"Peyami Safa" İmzalı Romanlarda Fiktif Yapı Mehmet Önal 1989 Selçuk Üniversitesi
Peyami Safa'nın ve Hermann Hesse'nin Eserlerinde Kutupluluk Ayten Doğu Genç 1989 Ankara Üniversitesi
Peyami Safa'nın Eserlerinde Doğu-Batı Meselesi Nan A. Lee 1996 Ankara Üniversitesi
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanı Üzerine Bir Metin Dilbilim İncelemesi Ahmet Akçataş 2001 Pamukkale Üniversitesi
Peyami Safa ve Halide Edip Adıvar'ın Romanlarında Toplumsal Cinsiyet Türkan Erdoğan 2004 Hacettepe Üniversitesi
Peyami Safa'nın Romanlarında Şahıslar Kadrosu Şeyma Büyükkavas 2005 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Peyami Safa'nın Fatih-Harbiye Romanı'nın setaksı üzerine bir inceleme Shuzen Li 2005 İstanbul Üniversitesi
Türkiye'de 1930-1940 Yılları Arasında Seçkinci Söylemin Oluşumu:

Falih Rıfkı Atay ve Peyami Safa, Karşılaştırmalı Bir Analiz

Tezcan Durna 2007 Ankara Üniversitesi
Peyami Safa’nın Romanlarında Modernleşme ve Mekân Süreyya Elif Aksoy 2009 Bilkent Üniversitesi
Alıntı:[7][10]

Çevrimiçi belgeler

Peyami Safa'ya ait yazılar[not 10]
10 Kasım Ayastefanos ufuklarında  Düşündükçe:Edebiyatçılar arasında ölüm 
21 Temmuz Basın suçluları  Edebi hareket:Harp ve edebiyat 
21 Temmuz'dan ötürü  Başmakale:Müsamaha ve medeniyet  Ercümend Ekrem de... 
75 yaşında bir delikanlı  Başmakale:Sihirli formül sihirli adam  Eseri ve kendisi 
Abdullah Cevdet'in büyüklüğü  Bayan Fikretten dileğimiz  Falih Rıfkı'nın ihtidası 
Ahmed Refik  Besim Ömer Akalın6 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.  Gökay ayrılıyor mu? 
Ali Ekrem  Bir habisin akıbeti  Gökay ve basın 
Atatürk problemi  Bir ölümün son tahlili  Hakkı Tarık Us 
Nazariyeler karşısında Atatürk   Bir yazara öğütler  Halid Ziya gecesi 
Atatürk'ün ve İnönü'nün sözleri üzerinde  Birlik manzarası  Hamit münakaşası 
Atatürkle hayali bir mülakat  Boşuna çırpınıyor  Hasan Ali Yücel 
Atatürk’ü hatırlarken...  Büyük Reşit  Hasan Ali Yücel (1938)
İki Ziya Gökalp  İşte, bunlar böyle!  Kurnaz adam, temiz adam 
Ladamokamelya  Mahmut Yesari  Mahmut Yesari
Mareşal Mareşal'in hatırası etrafında  Mehmet Akif 
Mistisizm Münir Nurettin konseri  Namık Kemal'e niçin bağlıyız? 
Nazım Hikmet'in son piyesi  Ordu, muhafazakarlar ve mürteciler   Ölüm'e hitab 
Ölümünden iki sene sonra  Ömer Seyfettin Başlıksız bir yazısı
Prens Sabahattin  Reşat Nuri Ruşen Eşref Ünaydın 
Sanayi-i Nefise'yi ziyaret  Seçim ve Yahya Kemal  Selim Sırrı Bey'in kitabı 
Selim Sırrı Tarcan  Telaş karşısında  Türk şiirinin en kara günü6 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Türkçeden garp dillerine tercümeler  Türkiye'de komünist ajanları  Uşaklıgil'in uzun cümlesi 
Üç oğul  Ümitsizlik ve azgınlık  Alıntı:[11]
Diğer belgeler
Peyami Safa'ya ait fotoğraflar Peyami Safa'ya ait resimler Büyük Halaskârımız Mustafa Kemâl Paşa
Peyami Safa'nın hayatı hakkında notlar İz bıraklanlar Arkadaşımız Peyami Safa evlendi12 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Peyami Safa'ya ait bir yazı Fotoğraf tahlilleri!.. Peyami Safa'nın cenazesi kaldırıldı
Peyami Safa hatırlanacaktır Noktalama:Peyami Safa Peyami Safa'nın konferansı 
Ressam Peyami Safa Peyami Safa vefat etti Server Bedi:Peyami'nin müsveddesi
Peyami Safa'ya dair Yapma Peyami! Alıntı:[12]

Alıntılar

 1. "Safa, Peyami" (PDF). TDVİA. 29 Ocak 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2017.
 2. Düzce, Mesut (2008). "Peyami Safa Romanlarında Sosyal Değişme ve Din" (PDF). Çukurova Üniversitesi. 3 Şubat 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2017.
 3. Timurtaş; Göze (1976). Peyami Safa'dan Seçmeler. s. 19-20.
 4. Zülfikar Uğur Yıkan (145073 nolu master tezi). "Peyami Safa'nın Server Bedi imzalı romanları". Gazi Üniversitesi. 8 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2017. Tarih değerini gözden geçirin: |tarih= (yardım)
 5. "Peyami Safa". IMDb. 20 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2017.
 6. "Peyami Safa". Sinematürk. 2 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2017.
 7. "Vefatının 50. Yılında Peyami Safa" (PDF). Celal Bayar Üniversitesi. 2 Şubat 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2017.
 8. "Peyami Safa'nın insan coğrafyası". Yenişafak. 30 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2018.
 9. Bu grafik YÖK Tez Arama Robotu'nda çıkan sonuçlara göre hazırlanıştır, sayısal değerler yıllara göre farklılıklar gösterebilir.
 10. "Tez Merkezi". YÖK. 8 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2017.
 11. "Safa, Peyami". İstanbul Şehir Üniversitesi e-arşiv Sistemi. 12 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2017.
 12. "Peyami Safa". İstanbul Şehir Üniversitesi e-arşiv Sistemi. 12 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2017.

Dipnotlar

 1. Bu kısım 2 nolu kaynaktan alıntıdır, eserler eksik ve türleri karışık şekildedir.
 2. Bu tanımlama 4 nolu kaynağa göredir.
 3. Bu isim kitabın dış kapağında yer alan isimdir. İç kapakta yer alan isim ise Cingöz Recai'nin Harikulâde Maceraları'dır. Kitabın üstünde basım yeri ve tarihi yoktur.
 4. Bu eserin tefrikasına ilk olarak 1940 yılında Cumhuriyet gazetesinde başlandı. Gazetenin tatil edilmesi sebebiyle tefrika 31. sayıda yarım kaldı. Açıldıktan sonra ise tefrika bu gazetede devam etmeyip 1947 yılında Vakit-Yeni Gazete'de 44 sayı olarak tefrika edildi.
 5. Bu eser(ler) kitap olarak basılmamıştır.
 6. Bu eser ilk olarak İstanbul Esrarı adı ile Büyük Yol gazetesinde tefrika edilmeye başland
 7. 2011 yılında yayınlanan dizi, 2012'de tekrar geri döndü.
 8. Yirminci Asır ve Hafta'yı ağabeyi İlhami Safa ile beraber çıkardı. Kültür Haftası'nın mülkiyeti ve genel yayın müdürlüğünü de İlhami Safa üstlendi.
 9. Beşir Ayvazoğlu tarafından hazırlanan ve içinde çeşitli dergi veya gazete atıflarını da içeren bibliyografya TDV İslâm Ansiklopedisi'nin 35. ciltinde yayımlanmıştır.
 10. Bu kısıma İstanbul Şehir Üniversitesi e-arşiv Sistemi'nde yapılan yazara göre ama sekmesinden "Safa, Peyami" araması ile ulaşılmış olup çıkan 86 dokümandan sadece paylaşıma açık olan ve indirme işlemi gerektirmeyenler listelenmiştir. Aynı arşiv sisteminde genel olarak yapılan "Peyami Safa" aramasında ise toplamda 1364 adet sonuç çıkmaktadır.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.