Organik bileşik

Organik bileşikler, molekülleri karbon içeren kalabalık kimyasal bileşikler sınıfındandır. Aşağıda sunulan tarihsel nedenlerden dolayı, bu bileşiklerin küçük bir kısmı, örneğin karbonatlar, basit karbon oksitleri ve siyanürlerin yanı sıra, karbon allotropları inorganik kabul edilir. "Organik" ve "inorganik" karbon bileşikleri arasındaki ayrım " kimyanın geniş alanını düzenlemek için yararlı olsa da, çoğunlukla rastgeledir"[1]

Metan en basit organik bileşiktir

Organik kimya "organik bileşikler"in tüm yönleriyle ele alındığı bir bilimdir. Organik sentez bunların hazırlanmasının metodolojisidir.

Sınıflandırma

Bakınız: Organik kimya

Organik bileşikler, heteroatom da denilen, karbon ve hidrojen olmayan elementlerin atomlarını içerebilirler. Organometalik bileşikler, organik karbon ve bir ametalin kovalent bağ kurmasıyla tanımlanır. Ayrıca, organik bileşiklerden farklı, büyük miktarda "inorganik" karbon bileşikleri de vardır.

Doğal bileşikler

Organik bileşiklerin önemli bir alt kümesi, yapay yolla üretilmesi çok pahalı olduğundan, hala doğal kaynaklardan elde edilmektedir. Çoğu şekerler, bazı alkaloidler ve terpenoidler, B12 vitamini gibi kimi besinler ve genel olarak önemli konsantrasyonlarda canlı organizmalarda bulunan, büyük ya da stereoizometrik olarak karmaşık moleküllerden oluşan doğal ürünler bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Biyokimyada birincil öneme sahip bileşikler antijenler, karbonhidratlar, enzimler, hormonlar, lipidler ve yağ asitleri, nörotransmiterler, nükleik asitler, proteinler, peptidler ve amino asitler, vitaminler ile hayvansal yağlar ve bitkisel yağlardır.

Sentetik bileşikler

Plastiklerin de içinde bulunduğu birçok polimer organik bileşiktir...

Terimlendirme

IUPAC nomenclature of organic compounds7 Ocak 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., CAS17 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. terimlendirmesinden biraz farklılık gösterir.

Veritabanları

  • CAS17 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. organik bileşikler hakkındaki veriler için en bütünlüklü arşivdir. Arama motoru olarak SciFinder17 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. çalışır.
  • Beilstein veritabanı 9.8 milyon madde hakkında enformayson içerir. 1771'den günümüze kadar olan bilimsel literatürü kapsar. "CrossFire" aracılığıyla erişilebilir. Orijinal literatüre referans vererek, her maddenin yapısı ile fiziksel ve kimyasal özellikleri çok geniş bir tarama alanıyla sunulur.
  • PubChem bileşikler hakkında, özellikle tıbbi kimya alanında, 18.4 milyon girdiye sahiptir.

Organik kimyanın birçok başka alanı için daha özelleşmiş veritabanları da vardır.

Yapı kararlılığı ölçümü

Bakınız: Yapı kararlılığı

Günümüzde başlıca yöntemler şunlardır: proton ve karbon-13 NMR spektroskopisi and X ışını kristalografisi

Ayrıca bakınız

  • Organometalik bileşikler
  • İnorganik karbon bileşikleri
  • Organik bileşikler listesi | Kimyasal bileşikler listesi
  • İnorganik bileşikler

Kaynakça

  1. Spencer L. Seager, Michael R. Slabaugh. Chemistry for Today: general, organic, and biochemistry. Thomson Brooks/Cole, 2004, p. 342. ISBN 0-534-39969-X
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.