Karbonil grubu

Karbonil grubu karbon atomu ile oksijen atomunun çiftli bağ yapması ile oluşan fonksiyonel grup. sp2 hibritleşmesi yapmış ve oksijenle çift bağ oluşturmuş bir karbon atomu taşır. bu grubun geometrisini sp2 melezleşmesi yapmış olan karbon atomu belirler. Karbonil grubu sp2 karbonu dolayında düzlemseldir. Karbonla oksijen arasında bir sigma bağı, bir pi bağı vardır. Ayrıca oksijende iki ortaklanmamış elektron çifti bulunur.

Karbonil grubu alkol ve eterdeki C-O bağından daha polardır. Bu durum, pi elektronlarının elektronegatif oksijen atomu tarafından, C-O bağındaki sigma elektronlarına göre daha kolay çekilmesine yorulabilir.

Karbonil bileşikleri

Aşağıdaki bileşikler karbonil grubu içerir:

BileşikAldehitKetonKarboksilik asitEsterAmit
Genel yapı
Genel formülRCHORCOR'RCOOHRCOOR'RCONR'R''
Örnekler
AdFormaldehit (Metanal)Aseton (Dimetil Keton, Propanon)Asetik asit (Etanoik asit)Etil asetat (etil etanoat)Dimetilformamid
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.