Hundi Fatma Hatun

Hundi Fatma Hatun (d. Bursa - ö. (?) ), Osmanlı Padişahı I. Bayezid'in kızı, Emir Sultan'ın eşi.

Hundi Fatma Hatun
Hundi Fatma Hatun kabrı ortada (Emir Sultan Camii'da)
Eş(leri) Emir Sultan
Çocukları Emir Ali
Hanedan Osmanlı Hanedanı
Babası I. Bayezid
Doğum Bursa
Ölüm (?)
Dini İslam

Hayatı

Hundi adı Farsça kökenli soyluluk belirten bir lakaptır ancak doğuştan mı yoksa sonradan mı verildiği bilinmemektedir. Annesi Devletşah Hatun veya Prens Konstantin'in kızıydı.[1] 1390'larda Emir Sultan ile evlenmiştir. Bu evlilik bazı kaynaklarda Osman Gazi ile Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'un evliliği gibi menkıbevî bir şekilde anlatılmıştır: Hundi Fatma Hatun rüyasında Muhammed peygamberin kendisine "Seni oğlum seyyid Muhammed Buharî'ye verdim. Ona var, sakın emrime muhalefet etme!" demesi üzerine babası seferde iken haberi olmadan Emir Sultan'la evlenmiş. I. Bayezid seferden döndükten sonra durumdan haberdar olmuş ve gazaplanarak kızı ile damadının öldürülmesi için askerlerini göndermiş ancak Emir Sultan'ın kerametiyle bu askerler taş kesilmiş. Molla Fenari padişaha mektup yazarak damadının seyyid ve çok değerli bir zat olduğunu bildirerek bir daha öldürmeye teşebbüs ederse şehrin helak olacağını söylediği rivayet edilmiştir. Bu menkıbe dışında kaynaklarda padişahın kızını kendi rızasıyla evlendirdiği söylenir.[2] Emir Sultan'la yaptığı evliliğinden Emir Ali adında bir oğlu ile iki kızı olmuştur.[1]

Yaptırdığı eserler

Emir Sultan Külliyesi'nin ilk camisini ve 1429'da hamamını yaptırmış ve bu Külliye'ye çeşitli gelirler vakfetmiştir.[3]

Kaynakça

  1. Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, s. 69-73
  2. Hüseyin Algül - Nihat Azamat, TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 11,  sayfa: 147
  3. M. Baha Tanman, TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 11,  sayfa: 149
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.