Hukuki kaynaklar

Hukuki kaynaklar yahut diğer bir deyişle hukukun kaynakları, genelde asli ve yardımcı kaynaklar şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaktadır:

Asli kaynaklar

Asli kaynaklar yazılı ve yazısız kaynaklar biçiminde iki temel kategoriye ayrılmaktadır. Bu tasnife göre:

Yazılı kaynaklar

Yazısız kaynaklar

Hukuki teamüllerin hukuk boşluklarının olduğu ve yazılı hukuk tarafından açık veya zımni olarak cevaz verilen hallerde uygulandığı görülmektedir.

Yardımcı kaynaklar

  • İçtihat (Yargı kararları)
  • Doktrin (Bilimsel öğreti ve görüşler)
  • Şerhler
  • Monografiler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.