Bankacılık hukuku

Banka Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve bu kanun uyarınca bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu tarafından hazırlanan ve yayımlanan düzenlemelerdir.

Banka mevzuatları Türkiye'de 01.01.2005 tarihinden bu yana BDDK tarafından hazırlanmakta ve denetlenmektedir. Bankacılık Kanunu ve bunun dışında bir takım kanun ve kararnameler bir arada banka mevzuatını oluştururlar.

Amaçları

  1. Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına,
  2. Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalısmasına,
  3. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına,

ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsamı

  1. Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları
  2. Yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, finansal holding şirketleri,
  3. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bunların faaliyetleridir.

Özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar hakkında da kanunlarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kanun hükümleri uygulanır. Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.