Karşılaştırmalı hukuk

Karşılaştırmalı hukuk, farklı devletlerin hukuk sistemlerini karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyan hukuk dalıdır. Günümüzde, teknolojinin gelişimine paralel olarak, devletler diğer devletlerde kabul edilen yeni düzenlemelerden sıklıkla etkilenmektedirler. Bu durum, yeni oluşumlara ilişkin olarak, her devletin kendi hukukunu yenilemesi ve değiştirmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Karşılaştırmalı hukuk, yabancı hukuk sistemlerindeki kavramları açıklayarak, onların farklı ya da benzer yanlarını ortaya koyarak, pozitif hukuka katkıda bulunmaktadır. Karşılaştırmalı hukuk, hukuk eğitiminde, öğrencilerin kendi hukuk düzenlerinin dışındaki, farklı hukuki düzenlemeleri bilmeleri ve farklı bir bakış açısına sahip olmaları açısından önem arz etmektedir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.