Hukuk alanlarının listesi

Türk Hukuk Sistemi içerisindeki başlıca hukuk dalları şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

KAMU ÖZEL
1.     Anayasa Hukuku

a)     Yasama Organları

b)     Yürütme Organları

c)     Yargıma Organları

1. Medeni Hukuk

a)     Kişi Hukuku

b)     Aile Hukuku

c)     Miras Hukuku

d)     Eşya Hukuku

e)     Borçlar Hukuku

2.     İdare Hukuku
3.     Ceza Hukuku

a)     Suç

b)     Kabahat

2. Ticaret Hukuku

a)     Ticari İşletme Hukuku

b)     Şirketler Hukuku

c)     Kıymetli Evrak Hukuku

d)     Deniz Ticareti Hukuku

e)     Nakliye (Taşımacılık) Hukuku

f)      Sigorta Hukuku

4.     Yargılama Hukuku

a)     Adli Yargı

b)     İdari Yargı

c)     Askeri Yargı (Disiplin Mh.)

Ek: İcra-İflas Yargısı, Seçim Yargısı

5.     Vergi Hukuku
6.     İş Hukuku (*) 3. Bankacılık Hukuku (*)
7. Devletler Genel (Umumi) Hukuku

-   Büyükelçilik ve Elçilikler

4. Devletler Özel (Hususi) Hukuku

-  Başkonsolosluk ve Konsolosluklar

(*): İş Hukuku ve Bankacılık Hukuku gerçekte “Karma Hukuk” niteliği taşırlar. Yani hem Kamu hem de Özel hukukun kapsamına girerler.


Devletler Hukuku= Devletler Genel Hukuku + Devletler Özel Hukuku

Devletler Genel Hukuku: 1) Uluslararası Andlaşmalar 2) Uluslararası Kuruluşlar 3) Uluslararası Yargı

Devletler Özel Hukuku: 1) Vatandaşlık Hukuku, 2) Yabancılar Hukuku, 3) Uyuşmazlık Hukuku


Önemli hukuki alanlar ve konu içerikleri aşagıda listelenmektedir.

Konulara göre

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.