Hidroklorür

HidroklorürHidroklorik asit ile organik bir bazın (örn. amin) reaksiyonundan ortaya çıkan bir asit tuzudur. Diğer bir ismi olan klorhidrat, Fransızca kökenlidir. Bir diğer arkaik ismi olan muriat, hidroklorik asidin eski ismi olan muriatik asitten gelmektedir.

Örneğin, piridin (C5H5N) ile hidroklorik asit (HCl) reaksiyonu, onun hidroklorür tuzu olan piridinyum klorürü oluşturur. Moleküler formülü C5H5N·HCl veya C5H5NH+ Cl− olarak gösterilir.

Kullanım alanları

Çözünmeyen aminleri suda çözünebilir hale getirmek için hidroklorüre dönüştürmek yaygın bir metoddur. Bu özellik ilaç olarak kullanılan maddelerde ayrıca önemlidir.[1] Avrupa Pharmacopoeia, aktif ilaç maddesi olarak 200'den fazla hidroklorür listeler.[2] Bu hidroklorürler serbest bazlara kıyasla gastrointestinal sistemde daha kolay çözünür ve kan dolaşımına daha hızlı karışır. Ayrıca, birçok hidroklorür serbest bazlara kıyasla daha uzun raf ömrüne sahiptir.

Ayrıca Bkz.

  • Klor, hidroklorik asidin inorganik tuzları
  • (Kimya)serbest baz
  • Dördüncül amonyum katyon

Kaynakça

  1. P. Heinrich Stahl (Editor), Camille G. Wermuth (Editor): Pharmaceutical Salts: Properties, Selection, and Use, 2. Ed., Wiley, 2011, 978-3-90639-051-2.
  2. European Pharmacopoeia 7th Edition 2011, EDQM.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.