Klorür

Klorür, nötr haldeki klor atomunun, bir elektron alarak iyon (anyon) haline geçtiğinde aldığı isim. Cl olarak gösterilir. Klorür iyonu içeren maddelere de verilen bir isimdir. Bir iyon olduğundan dolayı, kendi başına doğada yer almaz; ancak bir çözeltide karşı iyonu ile yer alabilir.

Çok bilinen NaCl (sofra tuzu) klorürün suda iyonlaşması göz önüne alınırsa,

NaCl (katı) → Na+(suda) + Cl(suda)

Suda klorür iyonları bu şekilde oluşur. Klorür, canlı metabolizması için önemlidir.

Klorun iyonları

Oksitlenme değeri −1 +1 +3 +5 +7
Anyon adı Klorür Hipoklorit Klorit Klorat Perklorat
Formül Cl- ClO ClO2 ClO3 ClO4
Gösterim
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.