Perklorat

Perklorat, ClO4 formülüyle göserilen bir kimyasal kök. Bileşiklerinde daima bir adet elektron alır. Perkloratlar perklorik asitin tuzlarıdır. Perkloratlar özellikle tıpta tiroid bezleri tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlarla beraber, hava yastığı ve havai fişek gibi bazı ürünlerde perkloratlara rastlanmaktadır.

Perklorat bağları arasındaki açılar.
Perklorat iyonu

En bilinen perklorat türleri potasyum perklorat (KClO4) ve amonyum perklorat (NH4ClO4)'tır. Bununla beraber amonyum perklorat, roket yakıtının içinde yer alan bileşiklerden biridir. Çoğu perklorat türleri suda çözünürler.

Üretim

Klor gazının hidroksit molekülü ile tepkimeye sokulmasıyla başta klorat elde edilir. Daha sonra bu klorat molekülleri su ile karıştırılır. Bu sayede ortaya hidrojen gazı ve perklorat çıkar.

3Cl2 + 6OH- → 5Cl- + ClO3- + 3H2O
ClO3- + H2O → ClO4- + 2H+

Klorun iyonları

Oksitlenme değeri −1 +1 +3 +5 +7
Anyon adı Klorür Hipoklorit Klorit Klorat Perklorat
Formül Cl- ClO ClO2 ClO3 ClO4
Gösterim
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.