Hazîne-i Hâssa Nezâreti

Hazine-i Hassa Nazırlığı Osmanlı Devleti'nde padişahın özel gelir ve giderlerinden sorumlu nazırlıktı[1][2].

Nazırların listesi

 • Ali Necib Paşa (Temmuz 1839 - Şubat 1840)
 • Ahmet Sadık Ziver Paşa (Şubat 1840 - Haziran 1842)
 • Ali Şefik Paşa (Mart 1850 - Nisan 1853)
 • Mehmed Hasib Paşa (Nisan 1853 - Eylül 1854)
 • Ahmet Sadık Ziver Paşa (Eylül 1854 - Ocak 1855)
 • Ali Galib Paşa (Ocak 1855 - Nisan 1857)
 • Ahmed Muhtar İtisami Paşa (Nisan 1857 - Temmuz 1860)
 • Bursalı Ali Rıza Efendi (Temmuz 1860 - Nisan 1861)
 • Mehmed Hasib Paşa (Nisan - Ağustos 1861)
 • Mazlum Mustafa Fehmi Paşa (Ağustos - Aralık 1861)
 • Mehmed Emin Paşa (Aralık 1861 - Temmuz 1862)
 • Damat Mehmed Ali Paşa (Haziran 1862 - Ocak 1863)
 • Mehmed Emin Paşa (Ocak 1863 - Temmuz-1863)
 • İsmail Hakkı Paşa (Temmuz 1863 - Mart 1868)
 • Abdülhamid Ferid Paşa (Haziran - Eylül 1871)
 • Ali Rıza Refik Bey (Eylül - Kasım 1871)
 • Abdülhamid Ferid Paşa (Kasım 1871 - Ağustos 1876)
 • Ahmed Hamdi Paşa (Ağustos 1876 - Kasım 1877)
 • Mehmed Said Paşa (Kasım 1877 - Nisan 1878)
 • Hafiz Said Efendi Nisan - Kasım 1878)
 • Hasan Fehmi Paşa (Ocak - Temmuz 1879)
 • Ali Rıza Mümtaz Paşa (Temmuz 1879 - Ocak 1880)
 • Agop Ohanes Kazasyan Paşa (Ocak 1880 - Ekim 1891)
 • Mikail Portakalyan Paşa (Ekim 1891 - Kasım 1897)
 • Nuri Bey (Ekim - Aralık 1908)
 • Ohanes Sakız Paşa (Kasım 1897 - Ekim 1908)

Kaynakça

 1. Sicil-i Osmani, Mehmet Süreyya Bey
 2. Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.