Aynî vergi

Aynî vergi, parasal olarak alınmayan, doğrudan sahip olunan mal veya hizmet üzerinden alınan vergidir.

Bu vergi türü bazen askeri birliklere yem, yiyecek maddesi, yakacak gibi gereksinimlerin temin edilmesi için olabileceği gibi (bkz: sürsat, avârız), kamu yararına hizmet şeklinde de uygulanabilir.

Bu vergileme türü Sovyetler Birliği'nde "Prodnalog" adıyla uygulanmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.