Hasta hakları

Hasta hakları, hastaların sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarıyla ilişkilerinde bir insan ve hasta olarak sahip olduğu haklar bütünüdür. Bunu maddeler halinde sıralayacak olursak:

 • Sağlık hizmetlerinden faydalanma
 • Eşit hizmet alma (Dil, din,ırk,etnik köken, cinsiyet vb ayrımlığa uğramadan hizmet alma)
 • Güvenlik
 • Hizmet alacağı kurumu seçme
 • Hizmet göreceği personeli seçme, değiştirme
 • Tedaviye rıza
 • Tedaviyi reddetme
 • Mahremiyet
 • Bilgi edinme
 • Ziyaretçi
 • Refakatçi
 • Rahatlık
 • Dini ibadet
 • Başvuru, şikayet ve dava açma

sayılabilir.

Tarihi gelişimi

Dünyada hasta hakları

 • 1972 Amerika Hastaneler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi: Hastanın hastalığı, sağaltım yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi ve seçim yapma hakkının sağlaması vurgulanmıştır.
 • 1981 Dünya Tıp Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi:Dünya Tıp Birliği'nin 34. Genel Kurulu'nda dünyadaki ilk ulslararası hasta hakları belgesidir.[1] Hekim seçme, önerilen sağaltımı kabul veya red, onulmaz hastalık durumunda onurlu biçimde ölme gibi hakları belirtmiştir.
 • 1993 Hasta haklarına ilişkin ilk yasa:Finlandiya Hasta Hakları Kanunu.[1]
 • 1994 Dünya Tıp Birliği Amsterdam Hasta Hakları Bildirgesi
 • 1995 Dünya Tıp Birliği Bali Hasta Hakları Bildirgesi(Lizzbon II Bildirgesi olarak da adlandırılır.

Türkiye'de gelişimi

 • 1928 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun
 • 1960 Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
 • 1987 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (3359 sayılı yasa)
 • 1993 İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
 • 1998 Hasta Hakları Yönetmeliği
 • 1998 Türk Tabipler Birliği "Hekimlik ve Meslek Etiği Kuralları".TTB'nin 47. Büyük Kongresi'nde kabul edilmiştir.[1]
 • 2003 Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge (yürürlükte değil)
 • 2003 Sözleşmeli Sağlık Personelinin Uymakla Yükümlü Olduğu Mesleki ve Etik Kurallar
 • 2005 Hasta Hakları Uygulama Yönergesi (yürürlükte değil)
 • 2014 Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmî Gazete)
 • 2014/32 Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi

Türkiye'de hasta hakları

Türkiye'de hasta hakları ile ilgili olarak 01 Ağustos 1998 tarih ve 23420 sayılı Resmî Gazete'de Hasta Hakları Yönetmeliği yayınlanmıştır.[2] Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yönetmelikte geçen başvuru, şikayet hakkının kullanımını kolaylaştırmak için bir web sitesi hazırlamıştır. Hasta Başvuru Takip Sistemi (HBTS)'ne bağlı olan sitenin adresi https://hastahaklari.saglik.gov.tr/ dir. Bu siteden kişisel başvuruların takibi yapılabilir.

Ötenazi bazı ülkelerde bir insan ve hasta hakkı olarak kabul edilirken Türkiye'de yasaktır (HHY m.2-13).

Kaynakça

 1. Aydın, Nizamettin. "Hasta Haklarının Hukuki Boyutu". 4 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2015.
 2. "Hasta Hakları Yönetmeliği". Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - Mevzuat Bilgi Sistemi - e.mevzuat. 16 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2015.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.