Dil hakları

Dil hakları veya dilsel haklar, bireysel ve kolektif bir hak olarak özel ve kamusal alanlarda iletişim için kullanılan dili veya dilleri seçmeye ilişkin varolan insan hakları ve sivil haklardır. Yasal, idari ve adli işlemlerde kişinin kendi dilini kullanabilmesi, dil eğitimi, anlaşılır ve ilgili kişilerce serbestçe seçilebilir bir dilde medya gibi hakları kapsar.[1]

Uluslararası hukukta genellikle kültürel ve eğitim hakları kapsamında daha geniş bir çerçevede ele alınmaktadır.[2] Önemli belgeler arasında Dil Hakları Evrensel Bildirgesi (1996), Avrupa Bölgesel Diller ve Azınlık Dillerini Koruma Antlaşması (1992), Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989), Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi (1988) ve Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966) bulunmaktadır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Arzoz, Xabier. "The Nature of Language Rights" JEMIE 6 (2007) 2. European Centre for Minority Issues. En son 20 Ağustos 2016 tarihinde erişildi. (İngilizce)
  2. Mancini, Susanna; de WItte, Bruno. "Language Rights and Cultural Rights: A European Perspective". Cultural Human Rights. BRILL, 2008.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.