Evrim teorisine itirazlar

Evrime itirazlar, 19. yüzyılda evrim düşüncesinin önem kazanmasıyla ortaya çıkmıştır. Charles Darwin'in 1850 senesinde yayınlanan Türlerin Kökeni adlı eserinde bahsetmiş olduğu başarılı nesillerin sonunda, yeni bir türün, halihazırdaki bir türden yavaşça farklılaşarak oluştuğu düşüncesi ki sonrasında bu duruma doğal seçilim adını verecektir, farklı teorileri olan birçok bilim insanı tarafından eleştirilmiştir ancak ilerleyen süreçte ezici çoğunluk tarafından bilim dünyasında kabul görmüştür.

Evrime ilk eleştiriler dini kaynaklı olsa da modern anlamda önemli itirazlar evrenin bir Tanrı tarafından yaratılma düşüncesinin de evrim kadar bilimsel olduğunu savunan Yaratılışçılar (Creation Science), neo-yaratılışçılar ve Akıllı Tasarımcılar tarafından gelmiştir. Bahsi geçen görüşlerin evrim teorisine karşı düşünceleri dünya çapında önem kazanmıştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.