Evrimsel biyoloji maddeler dizini

Bu liste, evrim ve evrimsel biyoloji konularına dair maddeleri içerir.

İçindekiler

A

Abiyogenez - Adaptasyon - Adaptif radyasyon - Alel - Alel frekansı - Allopatrik türleşme - Altrüizm - Anagenez - Analog (biyoloji) - Aposematizm - Archaeopteryx - Ataların Hikayesi - Atavizm

B

Birlikte adaptasyon - Birlikte evrim - Biyolojik antropoloji - Biyolojik sınıflandırma - Biyomorph

C

Sergei Chetverikov

D

Charles Darwin - Darwin isponozları - Darwin çıkıntısı - Darwinizm - Richard Dawkins - Theodosius Dobzhansky - Doğal seçilim - Duplikasyon

E

Endosimbiyoz kuramı - Etkin popülasyon büyüklüğü - Evcilleştirilmiş gümüş tilki - Evcilleştirme - Evrim - Evrimde Usul ve Makam - Evrim zaman çizelgesi - Evrimsel algoritma - Evrimsel biyoloji - Evrimsel biyolojide güncel araştırmalar - Evrimsel dinamikler - Evrimsel düşüncenin tarihi - Evrimsel faktör - Evrimsel psikoloji - Evrimsel silahlanma yarışı - Evrimsel Tıp

F

Joseph Felsenstein - Ronald Fisher - E. B. Ford - Fosil

G

Gaia Hipotezi - Galapagos Adası - Gen - Gen akışı - Gen havuzu - Genetik otostop - Genetik sürüklenme - Genetik varyasyon - Genotip - GFAJ-1 - Stephen Jay Gould - Grup seçilimi

H

J.B.S. Haldane - Hardy-Weinberg Kuralı - William G. Hill - Hill-Robertson etkisi - Homolog kromozom - Homoloji (biyoloji) - Julian Huxley

I

Iraksak evrim

İ

İklimsel uyum

K

Kambriyen patlaması - Kamuflaj - Karşılıklı yardımlaşma (evrim) - Katagenez (biyoloji) - Kladistik - Kronobiyoloji - Kültivar

O

Ortak ata

R

Rekombinasyon

S

Su yaşamına uyum Seçilim birimleri

T

Tür

W

Alfred Russel Wallace - Sewall Wright

Y

Yakınsak evrim - Yapay seçilim - Yaratılışçılık ve Evrim Kuramı tartışmaları - Yaşayan fosil - Yönlendirilmiş seçilim -

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.