Evcilleştirme

Evcilleştirme bir hayvan ya da bitki topluluğunun seçme yöntemi ile başka bir hayvan ya da bitkinin kontrolüne alıştırılması işlemidir. İnsanlar bu toplulukları çeşitli sebeplerden kendi gözetimleri altına almışlardır: yiyecek üretme, ticari değere sahip ürünler için (yün, pamuk, ipek gibi), çeşitli işlerde kullanmak amacı ile (taşımacılık veya güvenlik), kendilerini ya da başka hayvanları korumak için veya ev hayvanı ya da süs bitkisi olarak kullanmak içindir.

İlk evcilleştirmeler: Antik Mısır'da sağılmakta olan inekler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.