Rönesans ve Aydınlanma Çağında evrim düşüncesi

Rönesans ve Aydınlanma Çağında evrim düşüncesi, 17 ve 18. yüzyıllarda doğa tarihi bakımından daha kapsamlı bir gelişme yaşamıştır. Bilim devrimi olarak mekanik felsefenin de gelişmesiyle; doğal dünyanın, işlerliği araştırma konusu olan bir makine gibi görülmesi sağlanmıştır. Yine de 18. yüzyılın başlarındaki bu evrim fikirlerine rağmen, doğanın dinî ve ruhanî boyutu göz ardı edilmemiştir. Yüzyılın ikinci yarısında, biyolojik evrim ile ilgili, evrim düşüncesinin tarihinde önemli yer edinen, daha maddeci ve belirgin fikirler ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.