Eski Aziz Petrus Bazilikası

Eski Aziz Petrus Bazilikası, 4. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar günümüzde Aziz Petrus Bazilikası olarak bilinen Vatikan'daki yapının yerinde bulunan, erken hristiyanlık dönemi kilisesidir. İnşasına I. Konstantin döneminde başlanan kilise bazilika planlıdır ve 5 adet nefe sahiptir. Kilise Aziz Petrus'un mezarı olabileceği düşünülen bir mezarın üzerine inşa edilmiştir.[1] 7. yüzyılda I. Gregorius, Aziz Petrus'un anısı üzerinde efkaristiya ayinini kutlamak adına apsisin üzerini bir doldurma ile örtmüştür. Ancak havarinin mezarını ziyaret etmeye vesile olan yuvarlak planlı bir yapıyı da apsisin altına inşa ettirmiştir. Burada bir aedikula içerisine yerleştirilen Petrus'un kemikleri bulunmaktadır. Dikkati çeken bir diğer husus, henüz Hristiyan mimarisinde yeni ortaya çıkan transeptin (bazilika planını dikey biçimde keserek, kilise alanını haç işareti biçiminde vurgulayan çapraz nef) de Petrus'un mezarı ile keşişmesidir.

Kilisenin 4. yüzyıldaki görünüşünü yansıtan bir fresk. 

Kaynakça

  1. Boorsch, Suzanne (1982–1983). "The Building of the Vatican: The Papacy and Architecture". The Metropolitan Museum of Art Bulletin. 40 (3). ss. 4-8.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.