Elektrik potansiyeli

Elektrik potansiyeli ile elektriksel potansiyel enerji arasındaki bağlantı

Bir noktasal "Q1" yükünün oluşturduğu elektrik alanı içindeki "A" noktasında oluşan birim Elektriksel yük (+1 C) başına düşen elektriksel potansiyel enerji'ye; "A" noktasının elektrik potansiyeli denir.

"A" noktasında "Q2" yükünün bulunduğunu düşünürsek:

Bu iki formülü ele alalım:

"U" Elektrostatik potansiyel enerji formülünü, "VA" formülündeki "U" değerinin yerine yazarsak, Elektrik potansiyeli formülü aşağıdaki biçimde olur:

"Q1" yükü ve "A" noktası

Burada;

"VA": Elektrik potansiyeli, Volt(V) biriminde.

"U": (bazı kaynaklarda "EP" sembolü ile gösterilir): Elektriksel potansiyel enerji, Joule(J) biriminde.

"Q": Elektriksel yük, Coulomb(C) biriminde..

"d": "A" noktasıyla "Q1" yüklü noktasal cisim arasındaki uzaklık, Metre(m) biriminde.

"k": sabit.

Noktasal bir yükün herhangi bir noktada oluşturduğu elektrik potansiyeli formülü

Noktasal "Q1" yüklü bir cismin kendinden "d" kadar uzaklıkta bulunan bir noktada oluşturduğu elektrik potansiyelinin değerini veren bağıntıdır.

Burada;

"VA": Elektrik potansiyeli, Volt(V) biriminde.

"U": (bazı kaynaklarda "EP" sembolü ile gösterilir): Elektriksel potansiyel enerji, Joule(J) biriminde.

"Q": Elektriksel yük, Coulomb(C) biriminde..

"d": "A" noktasıyla "Q1" yüklü noktasal cisim arasındaki uzaklık, Metre(m) biriminde.

"k": sabit.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.