Deniz savaşları

Deniz savaşları. Denizlerde iki devletin mevcut donanmaları arasında gerçekleşen savaşlara verilen isim. Deniz savaşları, eski çağlardan günümüze bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yapılış şekli bakımından çok büyük değişiklikler geçirmiştir.Deniz savaşları geçmişte her devletin kullandığı kalyon ve kadırga isimli gemilerle yapılırdı

Savaş

Savaş tarihi
Askeriye Portalı  

Tarihi

Akdeniz

Akdenizde bilinen en eski deniz savaşı Hitit kralı II. Şuppiluliuma'nın Kıbrıs kralına karşı yürüttüğü, kazanarak Kıbrıs donanmasının gemilerini yaktığı ve MÖ 1210 yılına tarihlenen bir savaştır. Bilinen bir diğer deniz savaşı Nil Deltasında Antik Mısırlıların Deniz Kavimlerine karşı yürüttüğü MÖ 1175 tarihli savaştır. Bu savaşın kaydı III. Ramses'in tapınağı Medinet Habu duvarlarına işlenmiştir.[1]

Bir diğer önemli deniz savaşı Eski Yunanlar ile Pers İmparatorluğu arasında MÖ 480 yılında bugünkü Ege Denizi sularında gerçekleşen Salamis Savaşı'dır.

Ayrıca bakınız

  1. Beckman, Gary (2000). "Hittite Chronology". Akkadica. Cilt 119–120. ss. 19-32 [p. 23]. ISSN 1378-5087.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.