Defragmentasyon

Bilgisayardaki sabit diskte parçalanmış dosyaları birleştirmek için yapılır. Windows içerisinde dâhilî disk birleştirme aracı olduğu gibi bu işlemi hâricen gerçekleştiren yazılımlar da mevcuttur. Başka işletim sistemlerinde disk birleştirme programları mevcuttur.

Defrag, disk birleştimek anlamına gelmektedir.

Defragmentasyon görüntülemesi

Sabit diske yüklenmiş yazılımlar ve onların bileşenleri, sabit disk üzerine her zaman art arda ve düzgün olarak yerleştirilemezler. Bu durum sabit disk üzerinde dosyaların parçalı olarak kalmasına neden olur. Parçalı dosyaları olan bir yazılım çalıştırıldığında ve bu parçalar işlemci tarafından çağrıldığında sabit diskinin okuyucu kafası dosyaları okumak için çok fazla hareket eder. Sonuç olarak sabit diskte gecikmeler, gürültüler ve ömründe azalma olur. Hattâ uzun süreli parçalanma hâlinde sabit diskinin sıcaklığında da artmalar görülür.

Düzenli olarak disk birleştirmek, gecikme, gürültü ve sıcaklığı azaltacak, başarısında da gözle görülür artış sağlanacaktır.

Bu konuda hizmet veren ücretsiz araçlar olduğu gibi ücretli ve nispeten daha profesyonel yazılımlar da mevcuttur. Ayrıca her Windows sürümünde dâhilî Disk Birleştirme Aracı yer almaktadır. Windows işletim sisteminin aksine Linux tabanlı işletim sistemlerinde, disk birleştirme diye bir kavram yoktur, çünkü bu işletim sistemlerinde, sistemlerin mimarîsi gereği, zaten disk parçalanma olmaz. Bu yüzden disk birleştirme ihtiyacı kalmamış olur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.