Balkan Savaşları kronolojisi

I. Balkan Savaşı

8 Ekim 1912 - Karadağ Osmanlı İmparatorluğu'na harp ilan etti ve Balkan Savaşları başladı.

8 Ekim 1912 - 23 Nisan 1913 - Karadağlılar Kuzey Arnavutluk'ta İşkodra kuşatması'na girişti.

16 Ekim 1912 - Sırp kuvvetleri Kosova'yı istila etti.

18 Ekim 1912 - Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu'na harp ilan etti ve üç Bulgar ordusu sınırı geçerek Trakya'ya girdi. Bulgar II. Ordu'su Edirne'yi kuşattı. Yunan ordusu da sınırı geçti ve Osmanlı kuvvetlerini mağlup etti.

23 Ekim 1912 - Osmanlı birlikleri Yunanlar karşısında Manastır'ın kuzeyine geri çekildi.

23-24 Ekim 1912 - Makedonya'da Sırp ordusu ile Osmanlı Vardar Ordusu Kumanova'da karşılaştı. Osmanlılar 12 bin kayıp verdi ve Güney Makedonya'ya çekildi.

29 Ekim - 2 Kasım 1912 - Osmanlı ve Bulgar kuvvetleri arasındaki Trakya'da yapılan Lüleburgaz muharebesinde Osmanlı tarafı 22 bin kayıp vererek geri çekildi. Bulgarlar ise 2534'ü ölü 20 bin asker kaybetti.

3 Kasım 1912 - Trakya'daki Osmanlı Doğu Ordusu, İstanbul üzerindeki Çatalça'da kurduğu savunma hattının ardına çekildi. Artık Bulgarlar için başkent yakındı.

9 Kasım 1912 - Yunan 7. Tümen'i Selanik'e girerek 27 bin Osmanlı askerini esir aldı.

16-19 Kasım 1912 - 108 bin kişilik Sırp ordusu, Osmanlı Vardar Ordusu'nun 39 bin kişilik kalanını Manastır muharebesinde mağlup etti.

17-18 Kasım 1912 - Çatalca hatlarını savunan 90 bin Osmanlı askerine saldıran Bulgarlar ağır zayiat verdi.

17 Aralık 1912 - 13 Ocak 1913 - Birine büyük Avrupa devletlerinin diğerine ise muharip Balkan devletlerinin katıldığı Londra'daki iki ayrı barış konferansı aynı anda toplandı. Osmanlı Edirne'nin kaybına razı olmak zorunda kaldı.

23 Ocak 1913 - İttihat ve Terakki Cemiyeti, Babıali Baskını'yla İstanbul'da hükûmeti ele geçirdi ve barış koşullarını derhal reddetti. Londra Konferansı dağıldı.

6 Mart 1913 - Yunan kuvvetleri Yanya'yı ele geçirdi; 30 bin Türk askerini esir ve 200 topu da genimet olarak aldı.

11 Mart 1913 - Bulgar kuvvetleri Edirne'ye hücuma başladı.

26 Mart 1913 - Sırp birliklerinin de yardımıyla, Bulgarlar Edirne'yi ele geçirdi. 9 bin 500 asker kaybına karşı 60 bin Türk askerini esir aldılar.

10 Nisan 1913 - Avrupa devletleri İşkodra'yı "bağımsız" bir Arnavutluk'a vermeyi kararlaştırdı ve 14 şehir Avrupa devletlerinin uluslararası denetimi altına girdi.

30 Mayıs 1913 - Londra Antlaşması'nın imzalanmasıyla Birinci Balkan Harbi sona erdi. Osmanlı Devleti Midye-Enez hattının batısındaki tüm Rumeli topraklarını ve Girit'i kaybetti.

II. Balkan Savaşı

30 Haziran 1913 - Bulgarlar ile Yunanistan-Sırbistan-Karadağ ittifakı arasında savaş başladı.

30 Haziran - 4 Temmuz 1913 - Bulgar ordusu, Yunan ordusu karşısında Kilkis-Lahanas hattını savunmaya geçti ancak başarısız oldu. Ayrıca Sırplara karşı da Bregalniça Nehri muharebesiyle Bulgar ilerleyişi durduruldu.

10 Temmuz 1913 - Romanya Bulgaristan'a harp ilan ederek ihtilaflı Dobruca bölgesini ele geçirmek üzere 80 bin asker gönderdi.

12 Temmuz 1913 - Osmanlı İmparatorluğu Bulgaristan'a harp ilan etti ve askerleri Trakya'da ilerlemeye başladı.

22 Temmuz 1913 - Osmanlı askerleri Bulgar direnişiyle karşılaşmaksızın Edirne ve Doğu Trakya'yı geri aldı.

30 Temmuz 1913 - Bükreş Antlaşması imzalandı, bunun ardından Bulgarlar ile Osmanlılar İstanbul'da ayrı bir barış antlaşması yaptı. [1][2]

Kaynakça

  1. Jowett, Philip S. (2011). Balkan Harpleri'nde Ordular. Osprey-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
  2. "100. Yılında Balkan Savaşları: Rumeli'ye Veda". Atlas Tarih. Özel Sayı, 16. 2012. ss. 6-9.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.