Bölme kuralı

Bölme kuralı, yüksek matematikte diğer iki işlevin bölümü şeklinde olan bir işlev in türevinin hesaplanmasında kullanılır.

İspat

Çarpma kuralı kullanılarak aynı ifade yeniden yazılıp çözüme geçilirse,

ispatı yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus türevi hesaplanırken zincir kuralı kullanılmış olduğudur.

Örnekler

ifadesinin türevi:

Yukardaki örnekte

olarak seçmiştik. Benzer bir şekilde (x  0 iken) sin(x)/x2 ifadesinin türevi aynı yöntemi kullanarak:

olarak bulunur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.